Wegomlegging en scholen gesloten tijdens zitting Krijgsraad op 22 januari

GFC NIEUWS- In verband met de zitting van de Krijgsraad op 22 januari zal de Mgr. Wulfingstraat voor alle verkeer worden omgelegd.
De scholen aan de Wulfingstraat zijn op 22 januari eveneens gesloten.
Het ministerie van Justitie en Politie zal en kan de veiligheid waarborgen op basis van haar verantwoordelijkheid conform de taakstelling, zegt de PR van het Korps Politie Suriname in een communiqué.
Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om zoveel als mogelijk hun aan de bevelen van de politie te houden en hun medewerking te verlenen dat de krijgsraadzitting op 22 januari 2020 een normaal en vlot verloop mag hebben.
“Vermengt u zich niet in situaties die ertoe kunnen leiden dat er hardhandig tegen u moet worden opgetreden.”
“Het Korps Politie Suriname zal als verantwoordelijke conform haar opgedragen taak zorgen voor een consequente handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.”
Wegomlegging
De volgende verkeersomleggingen zullen op woensdag 22 januari 2020 worden ingesteld, te weten:
1. Verkeersomlegging 21– op 22 januari 2020 om 00.00 uur.
a. Henck Arron- en de Mgr. Wulfingstraat.
b. Mgr. Wulfingstraat – Van Roseveltkade.
c. Prins Hendrik- Koninginnestraat.
d. Juliana- Koninginnestraat.
e. Louisselaan – Van Roseveltkade
2. Omstreeks 06.00 uur in de ochtend wordt de verkeersomlegging vergroot tot:
1. de hoek Henck Arronstraat – Tourtonnelaan.
2. Noorderkerk- Lim A Postraat.
3. Van Roseveltkade – Grote Combeweg.
4. Watermolen- Lim A Postraat.
3. Omstreeks 09.15 uur zullen de navolgende verkeersomleggingen ook worden ingesteld:
a. Grote Combeweg / Van Roseveltkade.
b. Mr. Rietbergplein / Van Sommelsdijckstraat.
Er zal geen verkeer worden toegelaten vanuit de Henk Arronstraat in de Wulfingstraat.
De wegomleggingen zullen na de zitting worden opgeheven.

Overige berichten