Wegenautoriteit scherpt regels aan en voert strengere controles uit

GFC NIEUWS- Wegenautoriteit hield donderdag een werkbespreking met enkele aannemers over het landelijk onderhoud van bermen.

Tijdens de meeting geleid door Heman Badloe, hoofd Uitvoering, Lloyd Playfair, hoofd Planning en Aniel Sewrattan, projectleider werd de nadruk gelegd op de nauwkeurigheid tijdens de uitvoeringswerkzaamheden verricht door aannemers.

Vanwege het reorganisatieproces van de autoriteit worden strengere controles uitgevoerd en zijn de regels met betrekking tot de uitvoering van projecten aangescherpt.

De focus is hierbij gericht op de veiligheid, professionaliteit en kwaliteit.

De directeur van Wegenautoriteit, Grasella Jozefzoon, doet een beroep op de burgers hun gedeelde verantwoordelijkheid te kennen en invulling daaraan te geven.

“Het is gebleken dat vooral op maaiprojecten, na de schoonmaakbeurten op een onverantwoordelijke manier nog steeds vuil wordt gedumpt op de bermen, terwijl het vrijgekomen materiaal wel opgeruimd en afgevoerd wordt. We roepen de burgers die zich hieraan schuldig maken op, zulks gedrag na te laten”, aldus de directeur.

De onderhoudswerkzaamheden van bermen door de Wegenautoriteit zijn sinds december 2018 van start gegaan.

De autoriteit streeft ernaar om de wegen op regulier basis te onderhouden in de vorm van onder andere maaiprojecten, het aanpakken van wegverzakkingen, herstel van ingeklapte duikers, het opschonen van verstopte rioleringsstelsels en het plaatsen van wegmeubilair.

De organisatie heeft als doelstelling het beheren en onderhouden van de primaire wegen en oeververbindingen daarin en het adviseren van de regering inzake herstel en onderhoud van wegen en vaste oeververbindingen.

Overige berichten