Wegenautoriteit legt looppad aan voor blinden en slechtzienden

GFC NIEUWS- Bij de Wegenautoriteit (WA) was er deze week een vergadering met diverse belanghebbenden over de aanleg van een looppad voor blinden en slechtzienden.
Het 310 meter lange looppad dat aan internationale standaarden zal voldoen, loopt vanaf de hoek Johan Adolf Pengelstraat tot de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (N.S.B.S.) aan de Dr. Sophie Redmondstraat.
Natasia Hanenberg – Agard, directeur van de NSBS, toont zich zeer verheugd over dit project welke in 2013 werd aangevraagd door de stichting. Het veiligheidsaspect in het openbaar staat centraal bij de mens met een visuele beperking.
Naar zeggen van de directeur weerhoudt de onveilige situatie de doelgroep om vrijelijk over straat te gaan. Het feit dat de WA het verzoek van de stichting heeft ingewilligd is ten zeerste aan te prijzen.
Op de wegstrekking richting de NSBS staan de voertuigen vaker zodanig geparkeerd dat de blinden en slechtzienden hun weg soms op de autoweg moeten vervolgen. De vele klachten van de blinden en slechtzienden die de stichting te voet aandoen zullen dan ook tot het verleden gaan behoren met de komst van het looppad.
Directeur Grasella Jozefzoon van WA geeft aan dat ze bij haar aantreden met het verzoek tot aanleg van het looppad geconfronteerd werd. De directeur en haar staf achtten het meteen van belang het project te realiseren en zodoende de mens met een visuele beperking tegemoet te komen.
Op 6 februari zal er dan ook een aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden. Volgens Heman Badloe, Hoofd van de afdeling Uitvoering bij de Wegenautoriteit, zal het project binnen twee kalendermaanden worden uitgevoerd.

Overige berichten