Wegen in Zorg en Hoop worden aangepakt

De afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie is bezig met verschillende werkzaamheden te Zorg en Hoop. Momenteel worden er enkele straten van de eerdergenoemde woonomgeving aangepakt.

Ferdinand Wongsoredjo, projectcoördinator van het aannemingsbedrijf Tjong A Langa, zegt dat het om een project van 2500 meter gaat, waarbij er sprake is van het rehabiliteren, rioleren en asfalteren van de wegen. Het gaat namelijk om de wegen: Hirasing-Roda-, Stanvaste-, Flox en de Palulustraat.

Voor wat de Hirasingstraat betreft is men bezig aan weerzijde van de straat rioleringsbuizen van 12 duim te plaatsen. Verder zullen de straattegels vervangen worden door een asfalt laag en zal de straat verbreed worden van 4 meter naar 4.50 meter. Daarin is er ook een voetpad meegenomen.

Aan de Stanvastestraat heeft het ministerie rioleringsbuizen geplaatst. Binnenkort gaat men over tot het asfalteren van de weg. Aan de Floxstraat zullen de asbestbuizen vervangen worden door pvc-buizen.

Ook de Rodastraat die momenteel een zandweg is, zal voorzien worden van een asfalt laag. Het ligt in de bedoeling de weg die nu 4 meter breed is, te verbreden naar 4.50 meter. Het totaal project moet eind 2019 opgeleverd zijn.(GFC)