Wegen en trenzen Para worden aangepakt


De totale droge – en natte infrastructuur van het district Para moet worden aangepakt, vanwege de zeer slechte staat waarin ze verkeren.

Deze grootscheepse aanpak kan niet betaald worden door het district, vanwege tekorten aan middelen in het districtsfonds. Met tussenkomst van het Ministerie van OWT&C is er een model uitgewerkt. Dat model is door publiek-private partnerschap, waarbij S. Main Transport haar zware machines, arbeiders en zandsedimenten inzet om alle wegen in Para te rehabiliteren.

De zaken zijn afgerond en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Het commissariaat is druk bezig om via een voorlichtingscampagne de plaatselijke bevolking erop te wijzen dat de werkzaamheden elk moment kunnen vangen.

DNA-lid Patrick Kensenhuys zegt dat de werkzaamheden sinds het vorig jaar uitgevoerd moesten worden. Hij benadrukt dat de regen de oorzaak is geweest van de stagnatie.

Kensenhuys geeft aan dat de wegstrekking naar het dorp Matta wel is uitgevoerd en elk moment kan worden opgeleverd. Behalve de wegen worden volgens het assembleelid de trenzen in het district opgehaald waardoor de afvoer van water vlekkeloos kan verlopen.

Alle wegen in het district worden aangepakt, verzekerd Kensenhuys die aangeeft ruim twee maanden nodig te hebben om het werk af te hebben.(GFC)

Overige berichten