fbpx

Weeskinderen hebben recht op een pensioen

GFC NIEUWS- De minderjarige kinderen van een ambtenaar hebben recht op Wezenpensioen, mocht de ambtenaar komen te overlijden.

Dit geldt niet alleen voor kinderen van ambtenaren die nog werkzaam zijn, maar ook voor kinderen van eerder uit dienst getreden ambtenaren en ook voor kinderen van reeds gepensioneerde ambtenaren, meldt het Pensioenfonds Suriname.

Hiervoor komen in aanmerking wettige kinderen, erkende kinderen, alsook natuurlijke niet-erkende kinderen voor wie de ambtenaar bij zijn overlijden onderhoudsplichtig was. O

ok niet-erkende kinderen die geboren zijn binnen een jaar na het overlijden van de ambtenaar maken aanspraak op een Wezenpensioen.

Het pensioen kan op twee manieren onmiddellijk ten einde komen, namelijk dat de wees de leeftijd van 21 jaar bereikt of dat het kind vóór de 21-jarige leeftijd bereikt te hebben in het huwelijk treedt.

Voor toepassing van de Pensioenwet worden de wezen in de praktijk opgesplitst in twee groepen: de ‘halve wezen’ en de ‘volle wezen’.

BEKIJK OOK
Achteruitgang in agrarische sector Saramacca, slechts 25% van beschikbare 33.000 hectare benut

Indien er na het overlijden van de ambtenaar een weduwnaar of weduwe in beeld is, dan wordt de wees gerekend tot een ‘halve wees’.

Als er geen weduwe of weduwnaar is, dan wordt het weeskind gerekend tot een ‘volle wees’. Uiteraard verschillen de hoogtes van het pensioen van deze twee groepen.

Om de hoogte van het wezenpensioen te berekenen, wordt uitgegaan van het pensioen van de ambtenaar of het pensioen dat de ambtenaar zou hebben gekregen. Wanneer dit bekend is, zal het pensioen van een eventuele weduwnaar / weduwe berekend worden.

Uitgaande van het weduwepensioen zal vervolgens de halve wees een zesde deel daarvan krijgen. Een hele wees zal echter een derde deel van het weduwepensioen ontvangen.