fbpx
Weer geen RGD – babyvoeding beschikbaar

Er is wederom geen gesubsidieerde babyvoeding via de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) ter beschikking.

Informatie heeft GFC Nieuws bereikt dat het ministerie van Financiën al 4 maanden geen geld heeft overgemaakt.

Niet alleen Paramaribo en de randdistricten, maar ook het binnenland is langere tijd verstoken geweest van de gesubsidieerde babyvoeding.

“Men draait maar om het feit dat men de subsidie wil afschaffen, maar is dat geen gedeeltelijke staatszorg”, vragen verontruste ouders.

“En als men dat wil afschaffen moet dat niet plots gebeuren maar op een verantwoorde gefaseerde wijze, want er is al reeds jaren een patroon van subsidie geïntroduceerd”, vinden ze.

Het argument dat de voeding wordt doorverkocht vindt men niet valide. Het is de taak van de overheid om ervoor zorg te dragen dat mogelijke illegale verkoop van babyvoeding wordt tegengegaan.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.