fbpx
Weekend Quote: Surinaamse Politieke Cultuur

KADI KARTOKROMO: ”Op zaterdag 8 januari 2011 (Regering Bouterse – Ameerali) werd aan Pertjaja Luhur de ambassadeurspost in Den Haag toegezegd. Paul Somohardjo heeft deze toezegging als ISSUE gbruikt bij zijn gestelde EISEN. En omdat zijn partij (PL) in de nieuwe regeringscombinatie een nogal RIANTE WIPPOSITIE in nam, heeft Somo deze grote kans stevig vastgehouden.

Zijn echtgenote Amina Pardi werd op vrijdag 11 februari 2011 als buitengewoon gevolmachtigde ambassadeur benoemd en beëdigd. Met deze benoeming is de DROOM en de INNIGE WENS van Pertjajaluhur in vervulling gegaan.

In de politiek vervullen subtiele en geheime contacten buiten de normale sferen steeds weer een zeer belangrijke rol. Het doel is steeds weer om zoals ook nu bleek, EIGEN VOORDEELTJES uit de wacht te slepen. In elk geval heeft Somohardjo met deze politieke invulling zijn droom in vervulling zien gaan.

Toen hij in 2006 als voorzitter DNA werd gekozen (Regering-Venetiaan) was zijn volgende goal een trapje hoger op de politieke ladder: VICE-PRESIDENT van Suriname worden. Anno 2011 heeft Somohardjo gelet op zijn rol in de regering een vrij RIANTE POSITIE ingenomen.

Zijn bekende uitspraak “ MI CASA SU CASA “ ,zal nog lang in de oren van velen klinken. Zijn politieke achterban heeft deze JAVAANSE LEIDER altijd voor zijn DURF en MOED geprezen en altijd BELOOND“, aldus Kadi Kartokromo in DBS, editie 29 mei 2017.

Doctor Hans Breeveld: “in Litanie 9 van het gezangboek van de EBGS wordt een zegen afgesmeekt voor alle overheden van het land opdat ”wij onder hen een gerust en stil leven leiden”. Een leven dus, zonder dyugu dyugu. Een leven waar rust en orde heerst met als doel: VOORSPOED VOOR IEDEREEN.

Dat is precies wat door middel van democratie bereikt zou moeten worden.Helaas zijn wij in Suriname daar ver van afgedwaald. Niet de democratie is het probleem, maar de INVULLING die wij eraan geven schiet schromelijk tekort. Als de democratie functioneerde zoals deze moest , zouden het parlement en de media voldoende CORRECTIEF moeten kunnen optreden. Een typisch voorbeeld zien wij in Amerika van Donald Trump.

De manier waarop wij in Suriname politiek voeren moet op de schop. “

“Politiek in Suriname is een stoelendans rond het eigen belang”, heeft drs. A. Boldewijn gezegd. De belangen van het volk komen in de marge aan de orde. Er moet veel veranderen aan het Surinaams politiek bestel.

Het parlement zou aan gezag toenemen als – met vereende kracht – het beleid van de regering kritisch werd begeleid. De belangrijkste verandering is dat het volk WAAKZAMER moet worden en regelmatiger aan de bel moet trekken bij politici.

Men zal de politici moeten vragen zich bij de verkiezingen niet als clowns, entertainers te gedragen, maar op tijd te komen met een realistisch verkiezingsprogramma en wat ze voor het volk zullen doen”, aldus Breeveld in Star Nieuws editie 29 mei 2017.

Doctor Jules Sedney: “Democratie is een beschavingsproduct. Een politiek systeem, een wijze van ordening van de staat en een manier waarop mensen die samen een gemeenschap vormen omgaan met elkaar.

Democratie rust op vijf peilers: gezindheid , ordening, besturing , controle en correctie. Controle en correctie zijn de reinigingsmiddelen van de democratie. Waar die ontbreken, sterft de democratie.

Het hangt van de democratische gezindheid van opeenvolgende MACHTHEBBERS af of wij met de Grondwet van 1987 in de hand afstevenen op een CONSTITUTIONELE DICTATUUR of op een volwaardige democratie met wat in het spraakgebruik genoemd wordt een STERKE PRESIDENT.

Machten van de onderwereld luisteren naar God noch gebod. Daarin schuilt het gevaar. Een samenleving die beheerst wordt door gecorrumpeerde machten is vleugellam en kan niet opstijgen.

Zo een samenleving glijdt af naar chaos en anarchie en wordt het speeltoneel voor machtzoekende avonturiers en harteloze geldwolven. Dan gelden niet langer de wetten en normen van de mensenmaatschappij, maar de overlevingsstrategieën van het dierenrijk”, aldus Sedney.

Leendert Doerga

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…