fbpx

Weduwenpensioen ook voor niet-getrouwde koppels

GFC NIEUWS- Weduwen- en Weduwnaarspensioen is niet alleen voor gehuwden, maar ook voor niet-getrouwde, maar wel samenwonende koppels (concubinaatschap), meldt het Pensioenfonds in een bericht.

De niet-getrouwde koppels moeten echter wel minimaal twee jaar hebben samengewoond tot aan het overlijden van de pensioengerechtigde om aanspraak te maken op het pensioen. Dit moet aantoonbaar zijn middels bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Reeds gepensioneerden moeten ook hun partner laten registreren bij het Pensioenfonds Suriname.

De partner van zowel een werkende ambtenaar, een gepensioneerde ambtenaar als ook een eerder uit dienst getreden ambtenaar, heeft recht op een Weduwen-/ Weduwnaarspensioen. Dit pensioen bedraagt 60 % van het Ambtenarenpensioen.

Als een werkende ambtenaar komt te overlijden, worden de dienstjaren van de ambtenaar voor de vaststelling van het Weduwenpensioen doorgeteld tot de pensioneringsleeftijd.

BEKIJK OOK
Regering en VES gaan voor constructieve samenwerking

Als een ambtenaar dus bijvoorbeeld met 15 dienstjaren komt te overlijden op 50-jarige leeftijd, dan zal de weduwe/weduwnaar pensioen krijgen op basis van 25 dienstjaren. De tien bijgetelde jaren worden ‘onvoltooide diensttijd’ genoemd.

Bij hertrouwen of het kiezen van een nieuwe levenspartner door de weduwe/weduwnaar, zal het pensioen opnieuw berekend worden.

Het Weduwe/ Weduwnaarspensioen zal vanaf dat moment berekend worden op basis van de werkelijk vervulde diensttijd door de eerder overleden ambtenaar. (In het geval van het voorbeeld dus 15 jaar)