“We zitten nog midden in een golf”

GFC NIEUWSREDACTIE- “We zitten nog midden in een golf en zien nog geen daling”.
Aan het woord is de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin tijdens een persconferentie over de actuele Covid-situatie in het land.
De minister haalde aan dat er gewerkt moet worden aan een aantal zaken. Succes in Covid-beheersing zal plaatsvinden als er een aantal randvoorwaarden in place zijn, zoals crowd control.
Protocollen die vervaardigd zijn door de overheid worden niet of onvoldoende nageleefd.
Een tweede factor die belangrijk is, is de handhaving. De ministers van Justitie & Politie en Defensie zullen straks meer informatie hierover geven.
De voorlichting zal worden opgevoerd, omdat we nu te maken hebben met een andere situatie. De besmettingsgraad is heel hoog.