Waterleidingnet SWM regio wordt uitgebreid

Onlangs is het startsein gegeven voor de uitbreiding van het waterleidingnet van SWM regio Oost door districtscommissaris mevrouw Kenya Pansa.

De dorpen Abadoekondre, Akalekondre en Bernardmofo zullen binnenkort 24uur water uit de kraan krijgen.

Volgens Clyde Sengwai, diensthoofd van de SWM regio Oost, zullen de La Providenciaschool en het internaat als eerst worden aangesloten op het net. Burgers zullen in een later stadium in de gelegenheid worden gesteld om een aanvraag in te dienen voor de aansluiting.

Pansa is ingenomen met deze ontwikkeling. Zij onderschrijft daarbij het belang van schoon drinkwater voor elke burger en heeft de gemeenschap opgeroepen om te werken aan de verdere ontwikkeling van hun gebied.

De burgermoeder is dankbaar voor het moment, waarbij een stap is gezet om de kinderen die de toekomst zijn te voorzien van schoon drinkwater.