fbpx
Wat doen minowc en scholen tegen pesten?

Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen gaat tussen twee mensen die elkaar aankunnen, de plager en geplaagde zijn aan elkaar gewaagd.

De geplaagde kan zich verdedigen, zich verweren als dat nodig is. Het geplaag duurt meestal kort en is vriendelijk of zelfs grappig bedoeld.

Pesten is een vorm van geweld. Bij pesten bestaater tussen dader en slachtoffer een ongelijke machtsverhouding. De dader is meestal fysiek en verbaal sterker dan het slachtoffer en opereert vaak in groepsverband.

Het gepeste kind kan zich niet of moeilijk verdedigen. De pester heeft alle macht. Pesten komt steeds terug en is kwetsend bedoeld. Pesten is een veel voorkomend probleem.

Uit onderzoek blijkt dat pesten zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs vaak voorkomt. Op elke school en in elke klas wordt er gepest, maar het is niet altijd eenvoudig om pesten te onderscheiden van plagen of ruziemaken.

Pesten heeft echter drie duidelijke kenmerken: het pestgedrag is bedoeld om iemand te kwetsen, het gebeurt herhaaldelijk en over een langere periode en er is een duidelijk machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Pesten is interessant als de pester publiek heeft; voor pesters draait het om sociale status. Dat proberen ze te bereiken door anderen publiekelijk te kleineren. Of dat lukt is afhankelijk van de rest van de groep: als andere kinderen meelachen, moedigen zij de pester aan.

Pesten op school kent verschillende vormen:

  1. Fysiek: slaan, schoppen, duwen, trekken en knijpen.
  2. Materieel: spullen afpakken of stukmaken.
  3. Verbaal: uitlachen, vernederen, uitschelden en treiteren.
  4. Relationeel: roddelen, slechte reputatie bezorgen en buitensluiten.
  5. Digitaal: via de computer, telefoon, sms, facebook en chat.

Gevolgen van pesten moet niet onderschat worden. Pesten is een hardnekkig verschijnsel dat vaak negatieve gevolgen heeft voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de slachtoffers.

Psychisch geweld kan soms erger zijn dan lichamelijk geweld. Bedreigen, beledigen of doodzwijgen kunnen iemand wanhopig en gefrustreerd maken. De gepeste wordt onzeker, heeft minder vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Dit nare gevoel werkt vaak nog lang door, ook al is het pesten al gestopt. In het ergste geval ziet een slachtoffer zelfs de leuke dingen in het leven niet meer! Pesten vergroot gevoelens van eenzaamheid en depressie bij degene die wordt gepest.

Kinderen die dagelijks worden geconfronteerd met pesten krijgen het beeld dat toeschouwers niet ingrijpen, dat slachtoffers verdienen wat ze krijgen, dat macht belangrijker is dan rechtvaardigheid en dat volwassenen niet goed voor kinderen zorgen.

Ook de rest van de klas lijdt eronder: op dagen waarop de rest van de leerlingen iemand gepest zien worden, vinden ze school minder leuk. Volwassen die vroeger zijn gepest, hebben nog steeds een lagere eigenwaarde.

Ook kunnen ze moeilijker vriendschappen onderhouden en voelen ze zich minderwaardig in de omgang met de andere sekse. De pesters zelf krijgen op lange termijn vaak sociale problemen: ze komen vaker in aanraking met justitie en drinken meer alcohol.

Klasgenoten en leerkrachten blijken niet altijd te zien dat er gepest wordt; deels omdat het gevoel gepest te worden subjectief is en pesten zich vaak afspeelt als de leerkracht niet kijkt. Het pesten moet herkend en erkend worden.

Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. Maar vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen zijn: angst om naar school te gaan, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor de schoolprestaties achteruit gaan.

Ook  hebben deze kinderen vaak last van lichamelijke klachten zoals, misselijkheid, hoofpijn of buikpijn. Voorts hebben leerkrachten er grote moeite mee openlijk te erkennen dat zoiets in hun klas gebeurt.

Je bent als leerkracht verantwoordelijk voor dat alle kinderen zich veilig voelen in je klas. En als je toegeeft dat dat niet altijd lukt, dan kan dat als falen voelen. Dagelijks worden er honderden leerlingen gepest.

Wat doen het MinowC en de scholen aan anti-pestgedrag? De gevolgen van een nare tijd op school zijn groot, dit menselijk leed is tot ver in het leven te voelen. Scholen zouden  verplicht moeten worden om voor alle leerlingen een sociaal veilig klimaat te creëren.

Het pesten op scholen moet worden teruggedrongen.  Kinderen hebben recht op een veilige en beschermde omgeving. Helaas kunnen we dit op onze scholen nu niet garanderen.

Onze scholen kennen geen anti- pestbeleid. Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen. Elke school moet een positieve groep scheppen: respect en behulpzaamheid in plaats van veroordelen.

Het is waar dat passiviteit van de omstanders er mogelijk meer in hakt dan het pesten zelf. “Als ik maar gesteund was,” zeggen veel volwassenen die zijn  gepest.  Als je ziet dat er iets vervelends gebeurt en je loopt gewoon door zonder iets te doen, dan doe je eigenlijk mee.

Marten Luther King zei:“Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.” Er is veel werk aan de winkel voor onderwijsminister Peneux.

 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ingezonden| Registratie van landsdienaren

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, het project “Registratie van Landsdienaren” heeft geïnitieerd op zijn ministerie….

Man kapt zus na ruzie

GFC NIEUWS- De 55-jarige Jozef C. is op 14 oktober ingesloten voor mishandeling en vernieling. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…