Wanekreek nieuw leven inblazen met ecotoerisme

GFC NIEUWSREDACTIE- De Organisatie van Kaliña en Lokono in Beneden-Marowijne (KLIM), werkarm van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), wil ook het ecotoerisme bevorderen in Marowijne.

Vandaar dat de organisatie twee lodges en vier hutten wil opzetten in het bosrijke Wanekreek gebied. Met het oog op dit voornemen hebben vertegenwoordigers van KLIM zich vorige week georiënteerd in het bovengenoemd gebied.

“Er is ook marktonderzoek gerelateerd aan dit initiatief dat milieueducatie en -bescherming moet stimuleren”, zegt dorpshoofd Jona Gunther, projectcoördinator tevens voorzitter van KLIM.

De bedoeling is om het project, dat door Alcoa Foundation in Suriname wordt gefinancierd, dit jaar uit te voeren.

Gunther zegt dat het toerisme voor een spin-off effect zal zorgen zoals het creëren van werkgelegenheid en afzet van onder andere handicraft en landbouwproducten.

Daarnaast is het toerisme een grote stimulans voor cultuuruitingen en het versterken van Inheemse talen, zang en dans.

“De inkomsten die we gaan genereren, kunnen we besteden aan het uitvoeren van projecten in de dorpen”, zegt Gunther.

Het gaat om de acht Inheemse gemeenschappen in het Beneden-Marowijnegebied die verenigd zijn in KLIM, namelijk Alfonsdorp, Bigiston, Christiaankondre, Langamankondre, Marijkedorp, Pierrekondre, Erowarte en Tapuku.

In het Wanekreek gebied lagen vroeger nederzettingen van de Lokono Inheemsen (Arowakken).

De bewoners hebben later Marijkedorp en Alfonsdorp gesticht. Margriet Biswane, dorpshoofd van Alfonsdorp, vertelt dat volgens de verhalen van ouderen, de Lokono Inheemsen in de jaren vijftig van de vorige eeuw dichterbij Albina kwamen wonen voor onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast waren ze ook op zoek naar vruchtbare grond.