fbpx

Walden: Chinese gemeenschap levert belangrijke bijdrage aan economische groei Suriname

GFC NIEUWS- 20 oktober was het precies 167 jaar geleden dat de eerste groep Chinezen zich in Suriname heeft gevestigd.
Dit heugelijk feit werd herdacht middels een kranslegging bij het moment op het Vriendschapspark. Daarbij kwamen diverse sprekers aan het woord waaronder minister Saskia Walden, die de president vertegenwoordigde.
De minister van Economische Zaken, benadrukte in haar toespraak, dat de Surinamers van Chinese afkomst een merkwaardige bijdrage hebben geleverd aan de economische groei van Suriname. Verder wees de bewindsvrouwe erop dat van oudsher de Chinezen tot de beste handelaren behoren, die met hun winkels in de leefgemeenschappen, goederen en diensten leveren aan iedereen voor alledaags gebruik.
Deze groep, diaspora van China of nazaten van Chinese immigranten zijn in allerlei sectoren vertegenwoordigd, benadrukte minister Walden. “Dankzij deze groep, hebben wij nu een sterke bilaterale relatie met China. De meest recente cijfers geven aan dat Suriname op jaarbasis circa USD 10 miljoen aan goederen exporteert naar China en ongeveer USD 130 miljoen aan goederen importeert vanuit China.”
Tot slot zegt minister Walden erkentelijk te zijn, dat vanuit de Chinese ambassade er ook jaarlijks diverse beurzen en trainingen worden georganiseerd, waarbij Surinamers ongeacht hun herkomst, ook mogen deelnemen aan de beurzen en trainingen, die beschikbaar worden gesteld aan de Surinaamse gemeenschap. “Hoe wij hier ook samen kwamen, samen zullen wij ervoor zorgen, dat Suriname sociaal, economisch blijft groeien en wij een vreedzame natie met elkaar vormen, samen met onze Chinese gemeenschap.”

BEKIJK OOK
Solar-farm Nickerie beeld van transitie naar groene energie