fbpx

Walden: Bescherming Intellectuele Eigendom belangrijk voor ondernemers en investeerders

GFC NIEUWS- Minister Saskia Walden van Economische Zaken, heeft op 23 november een werkbezoek gebracht aan het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE).
Het BIE registreert handelsmerken en fabrieksmerken. Wanneer een producent een naam registreert van een product wat wordt gefabriceerd, mag niemand anders een product op de markt brengen onder dezelfde naam. Het vastleggen van merknamen en fabrieksnamen is een belangrijke stap, in het proces van produceren.
De bescherming van het Intellectuele Eigendom of Intellectual Property (IP), is belangrijk voor zowel de lokale ondernemer als voor de buitenlandse investeerder. Volgens de EZ-minister vervult het Bureau Intellectuele Eigendom duidelijk een belangrijke rol, in de groeifase van de economie van het land.
Minister Walden zei tijdens haar bezoek aan het BIE dat juist om deze reden de coördinatie tussen het ministerie van Economische Zaken en het Bureau, moet worden geïntensiveerd. De minister zei dat daarom in verhoogd tempo, zaken projectmatig dienen te worden aangepakt. Walden moedigde de medewerkers van het BIE verder aan hun kennisniveau te verhogen en zich optimaal in te zetten zodat het niveau kan worden bereikt, dat zowel de lokale ondernemer als de buitenlandse investeerder zich beschermd voelen en bereid zijn om te investeren in Suriname.
Tijdens haar werkbezoek aan het Bureau Intellectuele Eigendom kreeg minister Walden een rondleiding. Na de rondleiding volgde een presentatie waarbij de taken en werkzaamheden van het BIE werden weergegeven. De op handen zijnde concept prioriteitswetten, passeerden ook de revue.
Behalve dat het Bureau Intellectuele Eigendom, handels – en fabrieksmerken registreert, verschaft het bureau ook juridische informatie inzake Intellectuele Eigendom.
Het Bureau is verder verantwoordelijk voor de publicatie van regelgeving betreffende Industriële Eigendom en voor de implementatie van wettelijke regelingen en verdragen, met betrekking tot Intellectual Property.

BEKIJK OOK
Daklozen Waterkant krijgen een centrale plek bij André Kamperveen stadion