Wakay pompen weer in bedrijf

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is zeer verheugd te vernemen dat de Wakay pompen sinds kort wederom in bedrijf zijn.
Deze pompen die ressorteren onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn na de diesellevering op 4 februari weer in werking. Binnen twee dagen na de opstart is de waterstand bij de Nanni Verdeelwerken gestegen van 1.47 meter naar 1.79 meter.
Van de vier pompen zijn er drie in werking. Er wordt met man en macht gewerkt aan een optimale functionering van deze pompen en wordt ook bekeken hoe er lokaal gewerkt kan worden aan de mankementen van de pompen. Pomp 1 draait voor 60% vanwege een slingerende pomp-as en bij pomp 3 is cilinder 1 van motor 3 uitgevallen.
Door het ministerie van Regionale Ontwikkeling wordt gewerkt om de continuïteit van het irrigatiewater te garanderen.
Door de ondernomen acties van Regionale Ontwikkeling kunnen de padieboeren wederom over irrigatiewater beschikken, waardoor de aanplant kan worden gered.