Waddy Sowma over Status Fondscommissie: “Elke bijdrage, hoe klein dan ook, zal helpen”

GFC NIEUWSREDACTIE- De dringende noodzaak om de Surinaamse bevolking op adequate wijze te kunnen vaccineren heeft ertoe geleid dat het ministerie van Volksgezondheid, tezamen met haar ten dienste staande deskundigen een vaccinatieplan heeft ontwikkeld: het Nationaal COVID-19 Deployment en Vaccinatieplan, Suriname 2021.

Dit plan behelst de vaccinatie gedurende twee jaren van ruim 400.000 Surinaamse burgers over het gehele land.

Het budget van dit plan is geschat op USD 16 miljoen en betreft de aankoop van vaccins en de hiermee gepaard gaande “consumables” alsook de uitgaven in verband met toediening.

Het budget voor de uitvoering van het Vaccinatieplan is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij alle vaccins zelf moeten aankopen.

Dit bedrag kan aanzienlijk omlaag als wij een deel van de benodigde vaccins als schenking krijgen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Man in Paramaribo die ernstig wordt bedreigd door ex- vriend nieuwe vriendin kiest het ‘hazenpad’

Maar hoe gaat het met de inzameling?

Uit de huidige stand van zaken blijkt dat er zowel kleine als relatief grote donaties van particulieren en bedrijven binnenstromen.

Het hoogste bedrag dat tot nu toe gestort is komt van Assuria Verzekeringen (US$50.000).

Er zijn ook bedrijven die vanwege hun cashflow gekozen hebben voor de optie om in tranches een bijdrage te leveren.

En dan zijn er ook bedrijven en individuen die het graag anoniem doen. “Elke bijdrage, hoe klein dan ook, helpt, wij zijn er nog lang niet”, zegt Waddy Sowma, VSB-vertegenwoordiger in het Fonds (als penningmeester).

Garantie voor een juiste besteding van de middelen

Er zijn momenten geweest waarop er een stuk onzekerheid is geuit over de juiste besteding van de middelen. “Ja wij hebben zeker die opmerking ontvangen”.

Het is een gezamenlijke commissie, waar bij de VSB het penningmeesterschap op zich heeft genomen. In de ministeriële beschikking is de bestedingsprocedure duidelijk opgenomen”.

“Zonder de schriftelijke goedkeuring van de voorzitter en de penningmeester, kan er niet tot betaling worden overgegaan”, legt Sowma uit.

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op de middelen in het Fonds. Wel heeft SU4SU, uit de toegezegde Euro 300.000 aan het Fonds, voor de laatste bezending van de vaccines betaald”, aldus de heer Sowma.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Lage en normale doses aspirine zijn beiden veilig en effectief ter preventie hart- en vaatziekten

Fondscommissie

Alhoewel de aankoop van vaccins in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het Ministerie van Volksgezondheid ontbreekt het de Overheid aan de financiële middelen om het plan volledig te financieren, mede vanwege de financieel-economische situatie.

Na overleg met stakeholders, waaronder SU4SU en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), is besloten om gezamenlijk een inspanning te plegen om additionele fondsen te werven.

Hiertoe is middels een Ministeriële Beschikking een Fonds opgericht.

Het Fonds staat onder beheer van een Fondscommissie. Deze bestaat uit 5 leden, waarvan 3 vertegenwoordigers vanuit de Overheid en 2 vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Bijdragen aan het Fonds kunnen gestort worden op één van de onderstaande bankrekeningen bij de Centrale Bank van Suriname:

SRD: 0313100 001 281 968 – Fonds voor covid-19 vaccin
USD: 0313100 001 163 840 – Fonds voor covid-19 vaccin
Euro: 0313100 001 077 978 – Fonds voor covid-19 vaccin

Overige berichten