fbpx

Waarom werkt de lockdown in Suriname niet? Er worden veel besmettingen en doden genoteerd

INGEZONDEN- Waarom werkt de lockdown in Suriname niet zo goed en worden er dagelijks een aanzienlijk aantal mensen positief getest? Je zou verwachten dat er een afname zou worden waargenomen. Ook lijkt veel erop dat het dodental per week veel sneller toeneemt in vergelijking met vorig jaar.

Houden de meeste mensen zich niet goed aan de regels of speelt een andere factor een rol? Kan het zo zijn dat het veel besmettelijker coronavirus uit Engeland zich al in ons land aan het verspreiden is zonder dat wij dat al weten?

Het is niet direct op te merken door onze werkers binnen bij Volksgezondheid en kunnen ze dus niet zeker weten of  het gewijzigd virus al in ons land is. Dat weet men pas achteraf. Om dat te kunnen vaststellen zouden regelmatig monsters van alle COVID- patiënten naar het buitenland moeten worden gestuurd om te laten testen.

BEKIJK OOK
Protestactie Hollandse Kamp tegen grond uitgifte en ontbossing woon- en leefgebied

Het is echter de vraag of slechts steekproefsgewijs monsters worden opgestuurd.

Hoe dan ook zou het hoog aantal positieven ondanks de strenge maatregelen die al een poos in Suriname zijn doorgevoerd een sterke indicatie kunnen zijn dat er veel meer aan de hand is. Het zou mij niet verbazen indien er achteraf wordt vastgesteld dat het gemuteerd virus al rondwaart binnen onze samenleving.

Foto: Elena Mozhvilo

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Column: Wordt onze lockdown een knockdown?