Waarom Surinamers zich niet schamen om regelmatig geld te vragen aan familieleden

vrouw geld euro

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Het is in veel westerse, zo ook in Nederlandse cultuur gebruikelijk dat men zich schaamt om familieleden om geld te vragen.

Maar onder Surinamers, ook die in het buitenland, lijkt dit onderdeel te zijn van de cultuur en wordt het zelfs vaak gezien als een teken van saamhorigheid en ondersteuning.

Autochtone Nederlanders, of personen die al veel langer in West-Europa wonen, neigen vaak naar onafhankelijkheid en zullen minder snel familie om financiële steun vragen.

In Nederland wordt dit namelijk vaak gezien als een teken van zwakte of gebrek aan zelfstandigheid.

Een maatschappelijk werkster uit Amsterdam verbonden aan het KIVC deelde haar inzichten hierover met GFC Lifestyle. Ze merkte op dat Surinamers vaak zonder schaamte om financiële hulp kunnen vragen.

“Ze zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de familie is om elkaar in moeilijke tijden te ondersteunen,” gaf ze aan. Volgens de social worker wordt er door Nederlanders meer de nadruk gelegd op zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.

OOK INTERESSANT
Ricardo(36) woont al 15 jaar in Nederland maar heeft geen één Hollandse vriend

Over het KIVC

Het Kritisch Internationaal VrouwenCollectief (KIVC) heeft zich primair ten doel gesteld om verschillende maatschappelijke vraagstukken aan de orde te stellen en structurele oplossingen aan te dragen. Contact met het KIVC is mogelijk via [email protected]

Jennifer Atmo

Jennifer Atmo, voorzitster KIVC