fbpx

Waarom moet de SLM ten koste van alles blijven bestaan?

INGEZONDEN– Kortgeleden werd door de De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) bekendgemaakt dat ze verwachten in mei van dit jaar de Airbus A340-300 en de tweede B737-800 in te kunnen zetten.

Dit terwijl het bedrijf nog steeds niet in staat is om zelfstandig de leasekosten van de eerste te betalen en waarvoor het volk dus weer zal moeten opdraaien om deze uiterst verlieslatende en geldverslindende onderneming in leven te houden.

Dit terwijl de overheid niet eens in staat is om medicijnen te garanderen voor haar sterk verarmde bevolking en om het nog niet eens te hebben over het zorgen voor goed onderwijs en betaalbare noodzakelijke levensbehoeften zoals brood en melk.

De armoede in het hele land is hemeltergend en het volk is desperaat geworden door het gevoel van reddeloosheid en diepe sociale en economische ellende.

Desondanks worden door de regering tot een ieders verbazing en onverklaarbaarheid maandelijks onvoorstelbaar grote bedragen uit de moeizaam door de bevolking opgebrachte belastingafdrachten aangewend voor het in leven houden van dit reeds lang hersensdode en chronisch zieke patiënt x, zoals de SLM het best kan worden omschreven.

Vele deskundigen, maar ook normale, nuchter en logisch denkende mensen kunnen zich op geen enkele wijze voorstellen of indenken wat de reden is van de regering om willens en wetens toch te kiezen voor deze aderlatingen ten behoeve van het vullen van de bodemloze put zoals de SLM is en waarom niet voor het brengen van verlichting in de ellende van het volk.

Het vermoeden dat daardoor wordt gewekt, is dat het voortbestaan van de SLM ten koste van wat dan ook blijkbaar nodig is om onduidelijke belangen te dienen.

In dit kader dient daarom niet te worden voorbijgegaan aan geruchten dat de SLM essentieel zou zijn voor de omvangrijke transporten van verboden spullen naar m.n. Europa. Ook het feit dat bepaalde landen, vermoedelijk om deze redenen nog steeds weigeren een luchtvaartverdrag met Suriname af te sluiten kunnen daaraan ten grondslag liggen.

Het zou daarom goed dat de regering de samenleving een keer precies uit de doeken komt doen waarom de SLM zo een levensnoodzaak voor Suriname is en wat het rendement van de grote offers zal zijn dat dit bedrijf de eerste prioriteit van de beleidsmakers verdient en niet het arme volk.

Ir. Dharmvir K. Mungra