Waarom laagopgeleiden meer geneigd zijn tot racistische opvattingen

Racisme stop

GFC LIFESTYLEREDACTIE– Het is een algemene aanname binnen de sociologie dat racisme vaak sterk gecorreleerd is met opleidingsniveau.

Volgens meerdere studies en onderzoeken lijkt het erop dat laagopgeleide individuen vaker racistische opvattingen hebben dan hoger opgeleiden.

Dit betekent niet dat alle laagopgeleiden racistisch zijn of dat hoogopgeleiden immuun zijn voor dergelijke opvattingen, maar er is wel een duidelijk verband tussen opleidingsniveau en racistische attitudes.

OOK INTERESSANT
Vrouw uit Paramaribo onder druk gezet om man te vertellen dat hij niet de vader is van haar dochter

De redenen voor deze correlatie zijn veelzijdig. Laagopgeleide individuen kunnen minder blootgesteld zijn aan diverse culturen en opvattingen, wat kan leiden tot onbekendheid en angst voor het ‘andere’.

Daarnaast kan beperkte toegang tot kritisch denken en onderwijs er ook toe bijdragen dat vooroordelen en stereotypes gemakkelijker worden overgenomen.

Hoger onderwijs stimuleert over het algemeen kritisch denken, zelfreflectie en het vermogen om diverse perspectieven te begrijpen en waarderen.

OOK INTERESSANT
'Afrikaanse toestanden' in Suriname: Eigen waterputten graven door beperkte toegang waterleidingnetwerk

Dit kan helpen bij het verminderen van vooringenomenheid en het bevorderen van tolerantie en begrip.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat opleidingsniveau slechts één factor is.

Individuele ervaringen, opvoeding, persoonlijke overtuigingen en sociale invloeden spelen ook een cruciale rol bij het vormen van iemands wereldbeeld en houding ten opzichte van anderen.