Waarom gaat alles fout bij deze regering?

INGEZONDEN– Voor de verkiezingen zei Chan Santokhi: “Wij gaan het land redden en Suriname binnen 200 dagen uit de crisis halen”.

Hij verklaarde ook dat VHP alle kader in huis heeft om dit snel te realiseren. Velen zijn hierin getrapt en hebben toen op VHP gestemd. En nu na 200 dagen heeft VHP niks gerealiseerd en loopt alles fout bij deze domme regering.

Om maar enkele voorbeelden te noemen: het rommelt bij OW, corrupte benoeming van familieleden en vrienden van Chan bij overheidsbedrijven, corrupte oprichting van new Surfin, totaal verkeerde aanpak van SLM, potje op ADEK, geen grote beloofde diaspora-investeringen tot nu toe, ambassade in Marokko waar niks te halen valt, nog geen exportgerichte industriële productiebedrijven operationeel gemaakt, geld blijven lenen voor overheidssalarissen, nog geen grote gestolen gelden teruggevorderd, nog geen realisatie downsizing overheidsapparaat, alleen schrijven van mooie dikke rapporten, verkeerde focus op projecten die geen prioriteit hebben, geen aandacht voor praktische skillsontwikkeling van Surinamers op het gebied van innovatie en olie en gas waar het land een groot tekort aan heeft, toename van criminaliteit en derderangs Covid-19-vaccine.

Ik had reeds eerder op gewezen dat VHP helemaal geen kader in huis heeft om Suriname duurzaam te ontwikkelen. Ik verwijs hierbij naar mijn artikel “VHP heeft geen kader voor duurzame economische ontwikkeling”.

OOK INTERESSANT
Presidentieel ingrijpen noodzakelijk om onrust bij RGD te sussen

Hoe komt het dat alles fout gaat?

VHP doet alles fout en stelt verkeerde prioriteiten als gevolg van gebrek aan visionair en ethisch leiderschap en omdat de partijleiding een arrogante, vastgeroeste, corrupte en racistische mindset heeft.

Met zo’n mindset denken ze alles zelf beter en stiekem te kunnen doen zonder pottenkijkers en met uitsluiting van andere rassen en niet-VHPers. Eenheid in verscheidenheid geldt alleen bij het kliekje in de VHP-top.

Suriname heeft veel hoogopgeleide top-talenten en deze krijgen helaas geen kans om te excelleren omdat ze geen Hindoestaan of VHP’er zijn.

Velen van hen zijn bij mij afgestudeerd en zijn door mij intensief getraind en zitten thuis. ABOP doet alleen voor spek en bonen mee, omdat ze Brunswijk hard nodig hebben om hun positie te handhaven.

De vraag is: hoe lang gaat het Surinaamse volk deze domme regering nog handhaven? Tot 2025?

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Het lukt geen enkele regering om het ambtenarenapparaat te saneren zonder politieke wil en durf