fbpx

Waarnemingsinstituut rapporteert heel veel onvolkomenheden

GFC NIEUWS- Gedurende de periode tussen 7 uur en 13 uur is door het lokaal waarnemingsinstituut SNWIS waarnemers en burgers een aantal onregelmatigheden gerapporteerd.
Deze hebben betrekking op:
1. Het gebruik van verkeerde stembiljetten voor de RR-verkiezingen op een aantal stembureaus met als gevolg het tijdelijk stoppen van de stemming
2. Het gebruik van specimen stembiljetten op een stembureau
3. Het inzetten van anderen voor het stemmen ten behoeve van bewoners van verpleegtehuizen
4. SNWIS heeft berichten ontvangen dat bij een groot aantal stembureaus er sprake is van lange rijen en lange wachttijden voor de stemlokalen.
4. Het tijdelijk sluiten van een stembureau in het district Brokopondo
De berichten over de geconstateerde onregelmatigheden hebben SNWIS bereikt via haar nationaal waarnemerscorps en burgers die naar het coördinatiecentrum hebben gebeld en beeldmateriaal hebben gedeeld.
Het overgrote deel van deze klachten is geverifieerd en, waar nodig, ook gecommuniceerd met het OKB.

BEKIJK OOK
Santokhi: “OAS moet als kenniscentrum functioneren om grote vraagstukken aan te pakken”