Waarnemend korpschef Prade formeel voorgesteld aan KPS

De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft waarnemend korpschef Roberto Prade formeel gepresenteerd aan hoofd- , onder – officieren en manschappen van het Korps Politie Suriname. Tijdens deze bijeenkomst vandaag op het hoofdbureau van de politie vond allereerst de benoeming van de nieuwe waarnemend korpschef van hoofdinspecteur tot commissaris van politie plaats. Hierna werd hij aan de aanwezigen gepresenteerd.

De minister heeft in zijn toespraak de beleidsprioriteiten kenbaar gemaakt. Met name het veiligheidsgevoel dat terug gebracht moet worden binnen de samenleving, rechtshandhaving, rechtsbescherming en motivatie van het personeel. De veiligheid in de samenleving moet zoveel mogelijk gebracht worden naar beheersbare proportie en om daartoe te geraken hebben wij gemotiveerd personeel nodig. “Met de weinige middelen die er zijn zal de nieuwe waarnemend korpschef en het gehele korps het verschil moeten uitmaken. Laten wij positief blijven”, aldus minister Getrouw.

De kersverse waarnemend korpschef bedankte aan het begin van zijn speech de collega’s waarmee hij samengewerkt heeft en die ook geholpen hebben aan zijn vorming en groei. “Het wordt werken geblazen. De officieren moeten het verschil uitmaken. Ik verwacht dat wij keihard ertegen aan zullen gaan. Als ik de volle lading krijg van de minister en de directeur Operationele diensten zal ik het zeker door laten sijpelen naar jullie, de officieren, die een optimistische kijk op zaken moeten hebben. Weet één ding dat wij niet kunnen smokkelen, omdat beide mensen uit dit apparaat komen en zij kennen het reilen en zeilen binnen deze organisatie”.

Prade sprak verder over de rechtspositie zoals eerder aangehaald door minister Getrouw dat het met de meeste spoed aangepakt zal worden. Dat de middelen schaars zijn weet ook deze nieuwe korpschef, maar gaf aan het niet als een reden te zien om niet te werken. Er zal geroeid moeten worden met de riemen die ze hebben en zo gekeken worden naar een oplossing.(GFC)