Waardige vertegenwoordiging Suriname tijdens SUMUN 2019

Alle participanten hebben tijdens de Suriname Model United Nations (SUMUN) 2019 op waardige wijze hun land vertegenwoordigd en zijn uiteindelijk unaniem gekomen tot een resolutie.

De vier participanten die verkozen zijn tot “Best Speaking” en “Most Outstanding” delegates hebben aangetoond dat ze met veel passie en overtuiging het standpunt van hun land konden overbrengen.

Hiermee is één van de belangrijkste doelen bereikt van deze SUMUN, te weten, de jongeren van 16-22 jaar kennis en ervaring laten opdoen in het werk van de Verenigde Naties, internationale betrekkingen en diplomatie, welke ze goed kunnen gebruiken in hun verdere ontwikkeling en toekomstige carrière.

Wereldwijd worden diverse Model United Nations georganiseerd; ook in Suriname zijn enkele MUNs georganiseerd in het verleden.

De Rotary Clubs in Suriname hebben in de afgelopen jaren enkele jongeren afgevaardigd naar de MUN van hun zusterclub in Trinidad, waar de MUN al ruim 20 jaren jaarlijks wordt georganiseerd.

Studenten en docenten van de Faculteit der Juridische Wetenschappen hebben in 2018 geparticipeerd in de TEIMUN in Den Haag. De Rotary Club of Paramaribo heeft uiteindelijk besloten om samen met de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit haar eerste Suriname MUN te organiseren.

Hiermee is de aanzet gegeven om de MUN onderdeel te maken van het onderwijssysteem, waarbij een jaarlijks terugkerend Model United Nations meer jongeren van 16-22 jaar de kans geeft om deze unieke ervaring en kennis op te doen. Met de overheid en partners zal worden nagegaan op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven.

Foto: (van links naar rechts) Ayush Gajadien (Most outstanding delegate GA), Chathera Adrai (Best speaking delegate GA), Junior Bharratt (Best speaking delegate HRC) en Modesty van de Leuv (Most outstanding delegate HRC)

Overige berichten