fbpx

Waardeketen- en clusterontwikkeling voornaamste aspecten “10.000 kippen per gezin”

GFC NIEUWS- Waardeketen- en clusterontwikkeling zijn de voornaamste aspecten van het “10.000 kippen per gezin”, pluimveeproject, waarmee het ministerie van Handel, industrie & Toerisme (HI&T) vorige maand een aanvang heeft gemaakt in Brokopondo.

Donaghy Malone, onderdirecteur Ondernemerschap zegt dat het ministerie met waardeketen ernaar toe wil dat ondernemers een standaardmanier gaan handhaven om kippen te kweken.

De bedoeling is dat wanneer zo een standaard gehanteerd wordt kippen ook volgens een bepaalde standaardisatie worden gekweekt, waarbij er clusterontwikkeling plaatsvindt.

Dit houdt volgens Malone, tevens voorzitter van het KMO Fonds, in dat meerdere mensen of gezinnen op dezelfde manier kippen kweken. Daarmee wil het ministerie zowel de ondernemerschap als de pluimvee-industrie stimuleren. Het ministerie wil gedaan krijgen dat ondernemers in een bepaalde denkrichting gaan.

Met de lancering van het project kunnen er ook meer ondernemers in de private sector ondersteund en meer mogelijkheden worden geboden. Het kweken van kip op deze manier kan volgens de HI&T-functionaris ook andere sectoren stimuleren, zoals biogas uit kippenmest.

Het ministerie heeft intussen al meetings gehad met stakeholder en haar gedachtegang kenbaar gemaakt. Een van de belangrijke stakeholders is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Op ministerieel niveau is er reeds een onderhoud geweest.

BEKIJK OOK
CCS initieert leesbevorderingsproject

Verder gaat HI&T ook in zee met de Pluimvee Kwekerscollectief Suriname (PKS) als private organisatie. De PKS zal de ondernemers in Brokopondo alvast trainen en begeleiden.

In het proces zal het ministerie ook de slachthuizen benaderen. Met verschillende banken zijn er gesprekken geweest om het project te adopteren.

Malone zegt dat het van belang is dat er financieringsmogelijkheden worden geschapen voor ondernemers die in de kippenteelt willen werken. Ook omdat het gaat om ondernemerschap in gezinsverband die door het ministerie wordt ondersteund.

Het project 10.000 kippen per gezin gaat in Brokopondo al de vierde week in. Hoewel de registratie reeds achter de rug is, kunnen geïnteresseerden zich nog opgeven bij de dependance van het KMO Fonds in het SZF-gebouw te Brokopondo.