Waar zijn de Surinaamse leiders van formaat?

OPINIE- Terwijl de verkiezingen van 2025 voor de deur staan, wordt het steeds duidelijker dat er een opvallend gebrek is aan krachtige alternatieven voor de huidige president van Suriname, Chan Santokhi.

Hoewel geen enkele leider onvervangbaar zou moeten zijn, lijkt het alsof niemand in de huidige politieke arena van Suriname over de vereiste capaciteiten beschikt om de hoge eisen van het presidentschap aan te kunnen.

Het is zeker mogelijk dat er gekwalificeerde kandidaten zijn, maar ze blijven voorlopig onzichtbaar voor het publiek.

OOK INTERESSANT
Een bezorgde burger: Ik voel me rot in dit land

In plaats daarvan worden we in de media overspoeld met figuren die eerder vanwege hun decibelwaarde dan vanwege hun bestuurlijke capaciteiten in beeld komen.

Deze personen, hoewel wellicht goedbedoelend, missen vaak de diepgang, visie en integriteit die nodig zijn voor zo’n zware taak.

Het is essentieel voor het welzijn van elke natie dat er een pool van capabele leiders beschikbaar is, zodat de democratie kan bloeien en het land kan profiteren van diverse visies en aanpakken. Helaas is het huidige leiderschapslandschap in Suriname verontrustend leeg.

OOK INTERESSANT
Santokhi, ruim eerst de rommel op alvorens zoete praatjes te houden op internationale podia

Het is te hopen dat verborgen talenten zich snel naar voren zullen schuiven, zodat Suriname in 2025 een weloverwogen keuze kan maken voor zijn toekomstige leiderschap. Tot die tijd blijft president Santokhi de meest zichtbare en bekwame optie.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud