WA-directeur legt oriëntatiebezoeken af in het Westen

GFC NIEUWS- Directeur Grasella Jozefzoon van de Wegenautoriteit (WA) bezocht de afgelopen week de westelijke districten Saramacca, Coronie en Nickerie.
De directie heeft de volgende projecten die in uitvoering zijn georiënteerd:
1. Scheurvulling op de Oost – Westverbindingsweg West in het district Saramacca.
2. Repararatiewerkzaamheden Ing.M.N.Ataoellahweg in het district Nickerie fase II.
3. Asfaltreparatiewerkzaamheden te Weg naar South Drain.
4. De reguliere maaiprojecten in de districten Saramacca, Coronie en Nickerie.
Verder is er in het district Nickerie een onderhoud geweest met districtscommissaris Nisha Kurban – Baboe en de politie. Daarbij zijn er werkafspraken gemaakt omtrent (illegale) beplanting op bermen en transport van houtblokken over de weg van South Drain en de schade die hiermee veroorzaakt wordt op de weg.
De WA-directeur was aan het eind van de dag dik tevreden met deze westelijke missie.