fbpx

VVEPS en GBMI onderzoeken verwikkelingen bisschop Meye

Het bestuur van Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS) en Godsbazuin Ministries International (GBMI) zeggen in een verklaring zeer aangeslagen te zijn “naar aanleiding van het bericht verschenen in de Ware Tijd van 05 september 2018, rondom de verwikkelingen van onze bisschop”.

In dat kader wensen het bestuur van de VVEPS en het Apostolisch Team van GBMI het volgende onder uw aandacht te brengen:

“Zeer aangeslagen door de berichtgevingen in de media, hebben wij reeds gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Wij bevestigen hierbij dat de bisschop reeds zijn geestelijke functies binnen het bestuur van de VVEPS en GBMI heeft neergelegd, zodat wij rustig de zaak verder kunnen afhandelen volgens Bijbelse normen en waarden.

Wij willen eenieder geruststellen met de mededeling dat de zaak onze volledige aandacht heeft en dat wij het niet zo zullen laten, opdat het evangelie van het Koninkrijk Gods niet langer gesmaad worden. We beloven eenieder dat wij ons volledig zullen inzetten voor deze zaak, zodat er wederom rust mag zijn in de samenleving. De Bijbel heeft haar eigen procedures om zaken als deze op te lossen en we zullen die zeker toepassen waar dat nodig is.”