fbpx

Vuurwerkafval moet binnen 24 uur worden opgeruimd

Minister Jerry Miranda, districtscommissaris van Paramaribo – Noordoost, Mike Nerkust en districtscommissaris Paramaribo – Zuidwest, Remie Pollack, zijn een aantal maatregelen overeengekomen ter voorkoming van het verstopt raken van het rioleringsstelsel door vuurwerkafval.

Bedrijven/ winkeliers en zij die openbare vermakelijkheden organiseren in verband met jaarafsluiting en waarbij er vuurwerk en/of pagara zal worden afgeschoten, worden verzocht binnen 24 uur na het afschieten, het vuurwerkafval in hun omgeving op te ruimen.

Indien men het nalaat zulks te doen, zal het directoraat Openbaar Groen overgaan tot het opruimen van het vuurwerkafval.

De gemaakte kosten zullen dan verhaald worden op de bedrijven/ winkeliers en de diverse organisatoren zoals eerder in dit bericht aangehaald.(GFC)