“Vuilophaaldienst ondervindt ook stagnaties tijdens regentijd”

“De vuilophaaldienst ondervindt tijdens de regentijd ook stagnaties”, zegt Claudia Maatsen, hoofd van de afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C).

De door de regen onbegaanbare wegen zijn in de meeste gevallen de reden dat de vuilophaaldienst moeilijk haar werkzaamheden kan verrichten, benadrukt Maatsen in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Maatsen geeft aan dat de aannemers hun uiterste best doen om het vuil zo regelmatig mogelijk op te halen. De vuilophaal in wegen die onbegaanbaar zijn wordt verschoven naar de eerstvolgende keer, zodra de wegsituatie enigszins veranderd is.

Bij dringende gevallen wordt na oriëntatie van de vuilophaaldienst, samen met buurtbewoners en de aannemers naar een oplossing gewerkt. In de meeste gevallen wordt gekozen voor een centraal vuilophaalpunt, zodat deze opgehaald kan worden totdat de wegen weer begaanbaar zijn. “Ik stimuleer geen centraalpunt, omdat mensen gauw geneigd zijn om op deze plekken vuil te blijven dumpen. Afhangend van de situatie, kan wel een uitzondering worden gemaakt”, legt Maatsen uit. In de tussentijd wordt samen met de afdeling Wegen en de districtscommissarissen bekeken hoe die wegen weer begaanbaar te maken.

Tijdens de reguliere ophaaldagen in de verschillende rayons wordt de dienst ook geconfronteerd met andere problemen. Beladers worden bekogeld, vuilophalers worden aangevallen en vaak op agressieve toon aangesproken. “Als zulke gevallen zich voordoen in een wijk willen de ophalers in de meeste gevallen niet terug met als gevolg ophoping van het vuil”, zegt het diensthoofd.

Bij deze doet de Vuilophaal- en Verwerkingsdienst een beroep op de samenleving om samen met de aannemers het werk te doen. Laten zij erop toezien dat de aannemers hun werkzaamheden zonder hinder, normaal kunnen voortzetten. Ook vraagt zij aan de gemeenschap het vuil niet 1 x 24 uur op de openbare wegen te plaatsen, maar op de vastgestelde dagen per rayon. De beste tijd is 17.00 uur.

Indien de samenleving problemen, klachten of aanbevelingen heeft met betrekking tot het vuilophaal binnen hun wijk, kunnen zij dagelijks bellen op de nummers: 46 24 45 of 46 35 41 van 7.00 uur t/m 15.00 uur en wederom van 18.00 uur t/m 22.00 uur.

Overige berichten