Vuilophaal komt weer opgang

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het nieuw beleid bij het ministerie van Openbare Werken worden aanbestedingen voor het verrichten van werkzaamheden en diensten zoveel als mogelijk via openbare aanbestedingen uitgevoerd.
De stagnatie die is ontstaan bij de vuilophaal heeft te maken met het feit dat het ministerie bezig is rechtvaardigheid te brengen in het proces.
In de afgelopen jaren was er sprake van een enorme onrechtvaardigheid, politieke vrienden kregen 3 tot 4 keer meer gunningen dan anderen. Nu heeft minister Nurmohamed van Openbare Werken de opdracht gegeven dat alles rechtvaardig moet geschieden.
De uitvoering van de werkzaamheden moet zo eerlijk en evenredig mogelijk geschieden. Het rechtvaardigen van het systeem bij de vuilophaal heeft als gevolg gehad dat de bestekken niet tijdig rond waren. Hierdoor heeft de aanbesteding later dan gepland plaatsgevonden. Dit alles heeft ertoe geleid dat in de overschakeling van december naar januari de contracten met de nieuwe aannemers niet op tijd getekend konden worden.
Er zal nu met 1-jarige contracten worden gewerkt, die niet verlengbaar zijn. Hierna zal er een evaluatie plaats vinden. Als na evaluatie door het ministerie blijkt dat een aannemer een goede evaluatie heeft, mag die dan wederom deelnemen aan de volgende aanbesteding. Echter biedt het deelnemen niet de garantie dat deze aannemer wederom gekozen zal worden.
Een ander doel van een 1-jarig contract is om iedereen een kans te geven het werk uit te voeren. Als een aannemer in gebreke blijft wordt zo een contract onmiddellijk stopgezet. De controle wordt dus verhoogd door het ministerie. Door dit nieuw beleid is er in de afgelopen periode niet optimaal vuil opgehaald. Voor dit ongerief biedt het ministerie haar verontschuldigingen aan de gemeenschap aan.
De contracten worden in januari allemaal in orde gemaakt, waardoor de vuilophaal nu overal weer genormaliseerd moet zijn. Het is gebleken dat veel wegen door de regen slecht begaanbaar zijn. Dit brengt met zich mee dat de dienstdoende ophalers niet willen/kunnen rijden in zo een weg. Vanuit het ministerie van Openbare werken zal de profilering en ontwatering van de wegen aangepakt worden.
Het doel is om in 2022 vele wegen te verharden. Er zal een pilot worden uitgevoerd, als deze succesvol is zullen alle wegen van een verharding worden voorzien. Op de mensen die in deze slechte wegen wonen wordt er vanuit het ministerie een beroep gedaan om tijdelijk en wel op de ophaal dagen hun vuil ergens centraal te plaatsen, zodat de vuilophaaldienst het toch kan meenemen.
Voor eventuele klachten mag de samenleving zich richten tot het ministerie en wel via de afdeling BIU op de telefoonnummers, 531491 app no.: 8558209.

Overige berichten