fbpx

Vuil verbranden veroorzaakt kanker, hartinfarcten, hersenbloedingen, miskramen, diabetes en meer ellende

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE-  Het verbranden van huisafval, tuinafval, hout, banden, plastiek en dergelijken zorgt jaarlijks voor talrijke dodelijke kankersoorten, hartinfarcten, hersenbloedingen, herseninfarcten, hartfalen, neurologische klachten, miskramen, geboorteafwijkingen, hormonale storingen, onvruchtbaarheid, diabetes en nog veel meer menselijke ellende.

Desondanks laat de Surinaamse overheid het ongestoord toe dat hele wijken in ons land haast dagelijks geconfronteerd worden met een enorme hoeveelheid giftige, op termijn zeer ziekmakende stoffen die vrijkomen door het ongereguleerd verbranden van allerhande rommel.

Een deskundige zegt aan de GFC Nieuws gezondheidsredactie dat er geen enkele instantie in ons land is die consequent en hard durft op te treden tegen personen die moedwillig onschuldigen langzaam maar zeker vergiftigen en zo zorgen voor ernstige ziekten en een vroegtijdige dood van een deel van de gemeenschap.

Waarschijnlijk is er bij sommige beleidsmakers nog steeds sprake van onwetendheid over de desastreuze gevolgen die het zelf verbranden van huisafval, banden, plastiek, hout, takken, bomen en percelen kan hebben op de gezondheid en het milieu.

Dat er bij het verbranden zeer giftige, kankerverwekkende en anders zeer ziekmakende chemicaliën zoals dioxines, maar ook fijnstof vrijkomen, en welke enorme schade deze kunnen aanrichten, is wellicht bij hen nog onbekend.

Nog onbekender is kennelijk dat deze extreem kankerverwekkende dioxines behalve in de lucht die wij inademen, voornamelijk terecht komen in onze voedselketen, omdat ze worden opgeslagen in dierlijke vetten.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Radeloze gedupeerden Paramaribo- Noord weer ‘getrakteerd’ op giftige lucht

Dioxines die in extreem grote hoeveelheden vrijkomen tijdens het vuil verbranden komen zo ook terecht in dierlijke producten, zoals melk, yoghurt, vlees, vis, kip en eieren, maar ook in het water. Deze zeer giftige dioxines worden moeilijk afgebroken.

BEKIJK OOK
Vermiste 18-jarige tiener terecht

Het kan langer dan 20 jaar duren om de radioactiviteit van dioxines in het menselijk lichaam tot zijn oorspronkelijke niveau af te breken.

FIJNSTOF EN KANKER

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie classificeert fijnstof als zeer kankerverwekkend.

Bij het ongereguleerd verbranden van afval zoals dat dagelijks in Suriname op grote schaal gebeurt, komen er ook grote hoeveelheden kleine zeer schadelijke stofdeeltjes vrij die tot diep in de longen binnendringen.

Behalve dat deze kanker kunnen veroorzaken, kunnen ze ook in de bloedbaan en organen terecht komen, wat zeer ernstige andersoortige gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

De kans op het ontstaan van hersenbloedingen, herseninfarcten, hartinfarcten, kanker, vaatziekten en andere ernstige gezondheidsaandoeningen wordt door het inademen van fijnstof sterk vergroot.

In sommige landen waar er hoge concentraties fijnstof in de lucht zijn gemeten, worden bijna de helft van alle doden door hartziekten evenals longkankerdoden toegerekend aan fijnstof.

Volgens de WHO leeft ruim 90 procent van de mensen in de wereld in gebieden met veel te hoge concentraties fijnstof en leidt dat per jaar tot ongeveer 7 miljoen doden, meer dan 19.000 doden per dag, op onze planeet.