VSMB: facilitering LR Group genadeslag melkveesector

GFC NIEUWS- De Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) heeft zich altijd bereid getoond in dialoog te treden met onder andere de overheid en de Melkcentrale om de melkveesector naar een hoger peil te tillen.

De vereniging zegt in een verklaring meermalen onder de aandacht van de overheid gebracht de uitdagingen zoals de kleinschaligheid, gebrekkige ondersteuning en de economische uitdagingen waaronder de wisselkoers stijgingen waarbij inputs met 200% en meer gestegen zijn en de melkboer maar achter de feiten aan moet hollen voor SRD 3.50 per kilo rauwe melk.

De melkboer heeft hierdoor de consument en de Melkcentrale steeds moeten subsidiëren. Dat de tekortkomingen bovengenoemd ook staan in het marktonderzoek van LR Group en dat bij het aangaan van de deal door de Staat Suriname zij haar eigen burgers gepasseerd heeft, geeft aan de lafhartigheid van een deel van onze beleidsmakers, haalt de organisatie aan.

Nog vers in het geheugen liggen de dreigementen van de overheid naar de producenten van eieren dat ingeval de prijs van een ei niet omlaag ging de overheid genoodzaakt zou zijn eieren te laten importeren.

De Surinaamse boer heeft geïnvesteerd ongeacht de markt situatie, gebrekkige financieringsmogelijkheden, hoge rentes en de houding van haar overheid, om de Surinaamse consument dagelijks voedsel te bieden en daarmee haar gezin te onderhouden.

De LR Group is voornemens jaarlijks 4.2 miljoen liters melk, 2000 ton kippen vlees en 5 miljoen eieren te produceren en af te zetten op de Surinaamse markt.

Om als giga-concurrent te zijn van ongeveer 4.280 ondernemende Surinaamse gezinnen en ook niet uit het oog te verliezen de arbeidsplaatsen die hier gecreëerd worden (580 melkveehouders, 2.200 slacht pluimveehouders, 1.500 leg pluimvee houders).

In de afgelopen jaren heeft de overheid op geen enkele wijze zich bewogen noch middelen en infrastructuur beschikbaar gesteld om de Surinaamse veeboeren een ruggensteun te bieden, laat staan zich te ontwikkelen en te moderniseren. Dit bewijst zich in de gekelderde productie van melk met zeker 70 %. Dit terwijl de overheid zich garant stelt voor middelen, land en infrastructuur voor de LR Group.

Met deze deal moet zeker gevreesd worden voor een sector brede ontwrichting en verarming op het platteland.

De VSMB stelt zich op het standpunt dat de deal met de LR Group van tafel moet worden geveegd, als de Staat Suriname niet bereid is op z’n minst dezelfde faciliteiten te creëren voor haar eigen Surinaamse ondernemers.