fbpx

VSB voorstander verder continueren baggerwerkzaamheden

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 1 januari 2022 zal de lang verwachte Chartdatum (diepgang) voor de Surinamerivier van 4.5 meter formeel een feit zijn.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en in het bijzonder de sector transport complimenteert het ministerie van Openbare Werken en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) voor het transparante en efficiënte inschrijvingsproces, uiteindelijke toewijzing en uitvoering van het baggerproject van de Surinamerivier.

De VSB is een voorstander van het verder continueren van de baggerwerkzaamheden, gezien dit een enorme bijdrage zal leveren aan het optimaliseren van de belading van de schepen en daarmede een positief effect op de economie.

Middels de beschikking 556/20, gedateerd 28 september 2020 uitgegeven door het Ministerie van Openbare werken, treedt ingaande 1 Januari 2022 tevens een “Vergoeding Voor Gebruik Suriname Rivier (VVG)” van US$ 6.25 per metrieke ton in werking.

Deze is conform de informatiesessies van het Ministerie en de MAS noodzakelijk voor het terugbetalen van de financiering van de ‘Capital Dredging’ uitgevoerd door de baggeraars en het maintenance dredging proces (behoud van de diepgang).

De VSB beseft anderzijds echter dat de hoogte van de VVG op enkele lage commodity groepen (eerste levensbehoeften) een negatief effect kan hebben en heeft uit hoofde daarvan een schrijven gericht aan de minister van Openbare Werken op 12 oktober 2021 met een voorstel om de (beschikking) fixed VVG ad US$ 6.25 per metrieke ton op inkomende en uitgaande ladingen te vervangen met een flexibele modaliteit gebaseerd op soort goederen (Asycuda HS codes) voor de berekening van VVG.

BEKIJK OOK
Muziektheatervoorstelling Apinti & Sambura op tournee door Suriname

In een finale stakeholders sessie d.d. 15 december heeft het ministerie van Openbare Werken en de MAS toegezegd de VVG obv de flexibele modaliteit nader te bekijken.

De VSB doet een beroep op het ministerie en de MAS om de flexibele modaliteit van de VVG serieus te bekijken omdat belangrijke producten in Suriname onevenredig worden belast en zullen doorwerken in de prijzen naar de consument.

De impact op de kosten van exportproducten met lage marges zullen ook door de huidige vorm van de VVG een minder goede competitieve positie op de internationale markt innemen. “We kijken uit naar verdere communicatie hierover met de overheid,” aldus de VSB.