fbpx

VSB schrijft president Bouterse over ‘Nationaal Plan voor normalisatie en herstel’

GFC NIEUWS- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft president Desi Bouterse aangeschreven in het kader van een ‘Nationaal Plan’ voor normalisatie en herstel.
Dit ook met verwijzing naar de genoemde uitdagingen die het Staatshoofd op 23 maart door de VSB zijn voorgehouden in verband met de ‘Algemene Economische situatie en de Covid-19 crisis”.
Suriname stevende nog voor de pandemie wederom op een enorme recessie. Die wordt nu in alle hevigheid versterkt door de Covid-19 pandemie. De pandemie ontwricht economieën wereldwijd en heeft verstrekkende sociaal-maatschappelijke gevolgen.
De VSB stelt voor om te beginnen aan een Nationaal Plan dat gefaseerd moet worden uitgevoerd, waarbij de bescherming van onze nationale volksgezondheid primair staat en de adviezen van de medische specialisten leidend moet zijn in alle beslissingen die worden genomen.
“We moeten echter meenemen dat mogelijk de medische blik alleen te beperkt is en ontoereikend voor het vormgeven van ‘het nieuwe normaal’, waarin een balans moet worden gevonden tussen de economie, het bestuurlijke, het beschermen van de volksgezondheid en het sociaal-maatschappelijke.”
Ter ondersteuning van een gefaseerde normalisatie zal zeker verdere versterking van de Intensive Care capaciteit in Suriname moeten worden doorgezet. Met behulp van fondsen uit het particuliere sector zijn er reeds belangrijke
stappen gezet op dit gebied.
De VSB adviseert het staatshoofd dan ook dringend het Covid-19 team multidisciplinair samen te stellen en uit te breiden met expertise op de volgende gebieden: bedrijfseconomisch, gedragswetenschappen en sociaal-maatschappelijk. Dit team zou direct het plan moeten uitwerken om geleidelijk te werken aan normalisatie.
De “normalisatie” zou gefaseerd moeten plaatsvinden en enkele van de aanbevelingen zijn hieronder kernachtig weergegeven.
In de periode 3 mei-31 mei 2020
 Geleidelijk opheffen van de avondklok en lockdown. Baseren op medische indicatoren zoals de toe
– of afname van het aantal Covid-19 gevallen en het niet optreden van community spread. Een
eerste stap zou kunnen zijn de avondklok verkorten naar 00.00 – 06.00 uur.
 Het geleidelijk openstellen van de horeca, casino’s, cinema’s op basis van een door de sector ontwikkeld protocol waarin duidelijk is aangegeven op welke wijze social distancing en andere preventieve maatregelen zoals hygiëne en schoonmaak zullen worden gehandhaafd.
 Scholen geleidelijk en gefaseerd openstellen waarbij er prioriteit moet worden gegeven aan de examenklassen en er een systeem van roulatie zou kunnen plaatsvinden om overvolle scholen te voorkomen.
 Op basis van een vooraf opgesteld protocol het bus transport gefaseerd toestaan.
 Kerken mogen open, met de inachtneming van social distancing regels vastgelegd in een protocol voor social distancing, hygiëne en schoonmaak.
 Het onmiddellijk operationaliseren van het noodfonds. Bedrijven die in aanmerking komen voor steun uit het noodfonds of in aanmerking komen voor fiscale voorzieningen zullen wel moeten voldoen aan voorgestelde criteria.
Na een gedegen evaluatie kan worden overwogen om over te gaan tot het volledig opheffen van de avondklok en lockdown. Ook zal de verdere economische ondersteuning van het bedrijfsleven moeten worden uitgebouwd tezamen met een programma ter ondersteuning en vergroting van het welzijn van de bevolking.
Als sluitstuk van de normalisatie zou moeten worden overgegaan naar het openstellen van de grenzen met Frans-Guyana en Guyana waarbij de ontwikkelingen in beide landen bepalend zullen zijn.
Tenslotte zal het opstellen en ter hand nemen van een middels nationale dialoog opgesteld herstructureringsprogramma onmiddellijk moeten plaatsvinden.
De president is gevraagd om de VSB onmiddellijk te ontvangen om bovenstaande nader toe te lichten.

BEKIJK OOK
Man dood op straat aangetroffen