VSB schetst somber beeld voor 2020

GFC NIEUWS- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) schetst een somber beeld voor het jaar 2020.
Bryan Renten, voorzitter van de VSB, typeert het afgelopen jaar als eentje van zwakke instituten, geen transparantie en weinig betrokkenheid van de private sector bij de nationale ontwikkeling.
De VSB waarschuwt de regering dat, indien zij dergelijk beleid voortzet, het negatieve gevolgen kan hebben voor de National Risk Assessment (NRA) die momenteel wordt uitgevoerd.
Ook internationaal worden de ontwikkelingen in Suriname kritisch gevolgd. Vooral een onafhankelijke rechtspraak weegt zwaar bij potentiële investeerders. De VSB betreurt dat de regering weinig tot niets doet met adviezen vanuit de samenleving.
Met de lancering van de NRA is de eerste stap gezet ter voorbereiding op de vierde gezamenlijke evaluatie ronde van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).
Ons land zal tijdens deze evaluatie beoordeeld worden op basis van de implementatie en de effectiviteit van haar wet- en regelgeving en de toepassing van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).
Dit is de eerste keer dat Suriname op landelijk niveau een assessment zal uitvoeren teneinde kwetsbaarheden op het gebied van onder andere witwassen en de risico’s van financiering van terrorisme in kaart te brengen.
Met de NRA wordt een belangrijke stap gezet om deze risico’s voor ons land te identificeren, te begrijpen, te beoordelen en aan te pakken. Kortom: een nationale aanpak waarbij samenwerking tussen alle betrokken autoriteiten noodzakelijk is.

Overige berichten