fbpx

VSB richt Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname op

GFC NIEUWS- Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol om democratie, stabiliteit, goed bestuur, economische ontwikkeling en groei te stimuleren.
In dit kader hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten het initiatief genomen om op te richten: Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname.
SNWIS heeft als belangrijkste doelstelling, een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder. In de voorbereiding zijn er gesprekken gevoerd met de Nationale Vrouwen Beweging en BINI.
SNWIS is een onafhankelijk instituut en heeft geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten. Zij geeft invulling aan haar taakstelling door o.a. het waarnemen van de Algemene Verkiezingen, alsmede het waarnemen van de verkiezing van de president en de vicepresident.
Het instituut zal zorg dragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.
Alhoewel het instituut vrij recent is opgericht, is het in staat geweest in korte tijd een grote groep mensen te mobiliseren die zich willen inzetten om al voor de verkiezingen van 25 mei de taakstelling van lokale waarnemer te vervullen.
De lokale waarnemer zal voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, politiek onafhankelijk moeten zijn, werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden.
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) over de inzet van lokale waarnemers, aangezien het OKB de autoriteit is om (lokale) waarnemers te accrediteren. De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond.
In de tussentijd zullen de voorbereidingen worden voortgezet met de goede hoop, dat wij alsnog overeenstemming kunnen bereiken met het OKB. Tegelijkertijd werkt het instituut aan het opzetten van een zogenaamde “Quick Photo Count Programma”.
Dit programma is opgezet, om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken, om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen. Hierover zal binnenkort nadere informatie worden verschaft.

BEKIJK OOK
Suriname vraagt Duitsland aandacht voor werelduitdagingen