fbpx

VSB juicht stap Belastingdienst naar transparant, integer en betrouwbare dienst toe

GFC NIEUWS- De Belastingdienst is thans in een hervormingsfase beland en wil hiermee de dienst tot een transparant, integer en betrouwbare dienst transformeren.
In dit kader zijn een aantal maatregelen al genomen dan wel in de maak. Één van deze maatregelen is om op een transparante wijze om te gaan met de klant.
Naar aanleiding hiervan zal er geen plaats meer zijn voor giften of andere vorm van gunsten aan medewerkers van de Belastingdienst. Per slot van rekening is de Belastingdienst in dienst van de samenleving en in deze kan zij geen enkele gunst van wie dan ook accepteren.
In een schrijven gericht aan de VSB, merkt de dienst op dat er in Suriname bepaalde tradities gelden. Voor 2020 heeft zij als beleid:
Geschenken met een excessieve waarde worden onder geen beding geaccepteerd. Geschenken met een excessieve waarde kunnen zijn een Rolex horloge, mobiele telefoontoestellen, iPad, laptops of televisietoestellen.
De dienst accepteert ook geen geschenken van belastingplichtigen, die lopende zaken hebben met de afdeling (waarmee wordt onderhandeld).
Contanten (geld) wordt sowieso niet als een geschenk aangenomen.
Zij ontvangt ook geen geschenken op privéadressen.
Zij vraagt nimmer om een geschenk.
Zij registreert alle andere geschenken. Dit wordt bijgehouden door het afdelingshoofd/ de chef.
De dienst registreert: de naam van de schenker en voor wie het geschenk bestemd is en welk soort geschenk wordt geschonken.
De VSB juicht deze houding van de Belastingdienst ten volste toe. De dienst mag rekenen op onze medewerking en ondersteuning in haar streven naar een transparante en integere Belastingdienst.

BEKIJK OOK
Santokhi zet bilaterale gesprekken voort