VSB: groot deel bedrijven mag activiteiten opstarten

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB) en de regering hebben gezamenlijk besloten dat een groot deel van de nu gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mogen opstarten.
Benadrukt wordt dat de bedrijven zich strikt moeten houden aan de protocollen. De protocollen zijn inmiddels bekend gemaakt op de reguliere Covid-19-persconferentie.
De VSB heeft op 2 januari geparticipeerd in een zeer constructieve meeting met het Ministerieel clusterteam dat zich bezighoud met Covid-19-pandemie.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de afgelopen periode. Hoewel de minister van Volksgezondheid aangeeft dat er sprake lijkt te zijn van stabilisatie, zitten wij nog steeds midden in een pandemie.
Wij komen ook net uit een periode waar er veel sociale contacten en bijeenkomsten zijn geweest, dus moeten wij er terdege rekening mee houden dat het aantal besmettingen de komende periode nog verder kunnen oplopen.
Er is heel constructief gesproken over het op een veilige, verantwoordelijke en gebalanceerde manier openstellen van delen van de economie, en onder welke voorwaarden en condities dat zou kunnen plaatsvinden, stelt de VSB.
Verder is afgesproken met het clusterteam dat home delivery service voor food companies kan worden voortgezet tot 22.00 uur, zodat bedrijven de keukens in ieder geval langer open kunnen houden. Vooralsnog blijft het beperkt tot afhalen en delivery.
Helaas is er voor een aantal andere sectoren nog geen toestemming gegeven om die open te stellen, omdat op basis van het beeld dat men heeft gezien en de risico’s die men heeft vastgesteld, het niet verstandig zou zijn om direct weer open te gaan.
“Wel is afgesproken dat wij de situatie nauwgezet blijven volgen, de voorlichting wordt opgevoerd en als de situatie zich blijft verbeteren de resterende sectoren worden opengesteld.”
“Onze gesprekken waren constructief en partijen beseffen dat we een balans moeten vinden tussen de noodzakelijke economische bedrijvigheid en de bescherming van onze volksgezondheid. Daarbij moeten wij ook goed in de gaten blijven houden, de beschikbare capaciteit om personen die besmet zijn adequaat op te vangen in ziekenhuizen, te kunnen behandelen en/of in isolatie te plaatsen.”
Er is ook gesproken over een tegemoetkoming aan bedrijven die zijn getroffen door de pandemie. Daar wordt ook de komende dagen verder met het bedrijfsleven over gesproken.
Voorzitter Bryan Renten: “Wij als bedrijfsleven hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Wij moeten SAMEN met de overheid het goede voorbeeld geven. De protocollen die zijn ontwikkeld moeten wij strikt naleven. We moeten accepteren dat er nu daadwerkelijk controle zal worden uitgevoerd en daar waar nodig sancties zullen worden opgelegd. Bedrijven die zich aan de regels houden moeten kunnen blijven ondernemen en mogen niet de dupe worden van de kleine groep die zich niet aan de regels houdt”.