VSB en Dutch Employers’ Cooperation Programme Nederland bespreken samenwerkingsgebieden

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft op 8 januari een hernieuwde kennismakingsonderhoud gehad met de Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP) Nederland.
De DECP is in 2006 opgericht door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (NL) en werkgeversorganisatie VNO-NCW. DECP richt zich op het versterken van werkgeversorganisaties in opkomende landen met als doel bij te dragen aan de verbetering van het ondernemingsklimaat.
Een tiental DECP-experts ondersteunen werkgeversorganisaties in ongeveer 25 landen verdeeld over vijf wereldregio’s met advies, workshops en trainingen.
Thema’s als sociale dialoog, effectief beroepsonderwijs, effectief lobbyen en het betrekken van Nederlandse bedrijven (verbinden) staan centraal. DECP is actief in Oost-Afrika, West-Afrika, Latijns-Amerika, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië.
In 2007 tekende de VSB een samenwerkingsovereenkomst (‘partnership agreement’) met de DECP. DECP is dus bekend met Suriname en zou graag de samenwerking met de VSB willen voortzetten.
Bij het onderhoud heeft de VSB-voorzitter, Bryan Renten, ondersteund door de bestuursleden Jan van Charante en Rabin Soechit uitgezet, waar de VSB aan denkt in termen van de samenwerking. De focus is met name op verbeteren van het ondernemingsklimaat in Suriname, waar er specifieke aandachtspunten voor zijn uitgewerkt.
Peter Bongaerts, directeur en Jos van Erp, Country Manager en adjunct-directeur zijn er beiden enthousiast over en wensen de actiepunten gedetailleerder aan te pakken. Er zijn vervolgafspraken gemaakt.

Overige berichten