fbpx

VSB bespreekt pijnpunten agrarische sector met minister LVV en zegt ondersteuning toe

GFC NIEUWS- Tijdens een kennismaking tussen de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de minister van Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, zijn diverse pijnpunten binnen de agrarisxhe sector besproken.
Tijdens het gesprek heeft minister Sewdien aangegeven dat hij en zijn team bezig zijn om de toezichtraden van de diverse instituten die onder het ministerie vallen, in te vullen. Het tekort aan capaciteit op het ministerie wordt zoveel mogelijk opgevangen met deskundigheid van buiten, die worden ingezet. Het onderzoeksarm en instituten van het ministerie, met name ADRON moeten wederom verstrekt worden. Bodemonderzoek moet opnieuw worden opgepakt. Middels een bestaand project “reverse linkage Suriname and Malaysia in rice production” zouden er middelen beschikbaar zijn voor bodemkundig onderzoek in Nickerie.
Aan de orde kwamen ook de problematiek van activiteiten van de LR Group uit Israël in de sector, de visserij sector, de agrarische infrastructuur, de instituten FAI, SML en ADRON.
De focus van de regering op dit moment is om de “low hanging fruits” in de sector te plukken en de productie van rijst en van de andere subsectoren weer op het niveau te brengen van enkele jaren geleden. De problematiek binnen de veeteelt en visserij sector zullen ook worden aangepakt. Ook mogelijkheden van de totale agrarische sector moet benut worden. De Minister gaf aan dat er vele mogelijkheden zijn voor kassenteelt en hij is blij dat de diverse producenten binnen deze branche steeds meer met elkaar gaan samenwerken.
De VSB gaf aan dat de veeteelt sector ook veel mogelijkheden biedt. In Suriname is er voldoende kennis aanwezig voor wat betreft de varkensteelt, die met weinig ziekten in ons land te maken heeft. Er wordt in Suriname voldoende varkensvlees geproduceerd om te voorzien in de lokale behoefte en voor de export naar de regio met name Guyana en Barbados. Hiervoor is het van belang dat de “disease monitoring system” is opgezet en functioneert. Ook de ontwerpwet met betrekking tot regels oprichting Nationaal Instituut voor voedselveiligheid (Wet SNIV) speelt een belangrijke rol in deze.
De minister gaf aan dat ook de Melkcentrale aangepakt moet worden in de vorm van een publieke – private partnerschap. De private sector ziet door middel van innovatie mogelijkheden voor de productie van veel meer melkproducten tegen hoge standaarden die ook geëxporteerd kunnen worden naar Guyana. In dit proces moet een goede opkoopprijs van melk worden vastgesteld voor de veeboeren.
Aan de orde kwam ook het telen van hennep ten behoeve van medicinale doeleinden in Suriname. De huidige overheid heeft hierover nog geen duidelijke standpunt ingenomen. De VSB heeft de minister aangegeven dat zij te allen tijde beschikbaar is om samen met het ministerie oplossingsmodellen aan te dragen over de problematiek en mogelijkheden binnen de sector.

BEKIJK OOK
Suriname uitgekozen voor Sustainable Pineapple Value Chain Development project