VSB, ASFA en SURVAM stappen naar de rechter

GFC NIEUWS- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM) stappen naar de rechter.
“Vanwege de ernstige bezwaren tegen de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en het feit dat er geen enkele garantie is gegeven, is toch besloten uiterlijk vrijdag rechtsingang te zoeken teneinde haar bezwaren tegen deze wet voor te leggen aan de kantonrechter”, schrijven bovenstaande organisaties.
Gelet op het bovenstaande adviseren de VSB, ASFA en SURVAM hun leden om op donderdag de werkzaamheden wederom op te pakken.
VSB, ASFA, SURVAM en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) hebben vandaag een lang onderhoud gehad met de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en de ondervoorzitter, Melvin Bouva.
Partijen hebben uitvoerig gesproken, en er zijn afspraken gemaakt om samen te kijken naar wijzigingen in de wet. De verdere besprekingen daarover zouden reeds vrijdag moeten plaatsvinden en wij wachten de formele uitnodiging daartoe af.
De verenigingen hebben aangegeven zich constructief op te zullen stellen, echter is er geen enkele garantie gegeven dat wij tot een bevredigend eindproduct kunnen komen.
De Bankiersvereniging is bij het uitgeven van dit persbericht nog in beraad vanwege de voor hun speciale aspecten van deze wet. Echter heeft er goed overleg plaatsgevonden en blijven alle partijen solidair in hun verzet tegen deze wet.
Op maandag 30 maart worden de respectievelijk leden wederom geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken en de voortgang van het rechtsproces en de verder te nemen stappen.

Overige berichten