fbpx

Vruchtbare ontmoeting tussen Volksgezondheid en Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondre Mama

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondre Mama (SAGK) is vorige week door de minister van Volksgezondheid ontvangen.
Behalve kennisgemaakt, is er constructief met de Minister van gedachten gewisseld over de plek en rol van de alternatieve geneeskunde binnen de gezondheidszorg. SAGK heeft de ontmoeting als zeer aangenaam en vruchtbaar ervaren, omdat de minister heeft aangegeven dat de regering een inclusief beleid voorstaat ten aanzien van de alternatieve geneeskunde.
De minister heeft concreet toegezegd dat het ministerie samen met SAGK en andere belanghebbenden de nodige aandacht zal schenken aan de conceptwet die gericht is op de erkenning en regulering van de alternatieve geneeskunde. Deze conceptwet is door SAGK reeds in februari 2020 ingediend bij zowel het ministerie van Volksgezondheid en De Nationale Assemblee.
Verder heeft de minister toegezegd te zorgen voor een aanspreekpunt op het Ministerie voor SAGK en de alternatieve geneeskunde in het algemeen. Dit aanspreekpunt zal, met inachtneming van de taakstelling van het ministerie van Volksgezondheid, constructief het proces faciliteren dat moet leiden tot een erkende en verantwoorde deelname van de alternatieve geneeskunde aan de gezondheidszorg.
SAGK heeft de minister gegarandeerd dat het conform de doelstellingen, binnen de kaders van wet- en regelgeving en met wetenschappelijke ondersteuning, de alternatieve geneeskunde zal blijven ondersteunen en helpen versterken.
Mede namens de alternatieve geneeskundebeoefenaars en hun cliënten, rekent SAGK erop dat het aanspreekpunt spoedig in functie zal zijn. Dit is belangrijk voor het efficiënt en met voortvarendheid kunnen oppakken dan wel voortzetten van het vele werk dat nog moet gebeuren.

BEKIJK OOK
Lange wachttijden visuminterviews Amerikaanse ambassade in Paramaribo weggewerkt