fbpx

Vrouwenbeweging Geor Hering Foundation: vrouwen moeten minder financieel afhankelijk van mannen

De vrouwenbeweging van de Geor Hering Foundation heeft deze week tijdens een drukbezochte vergadering gedebatteerd over de positie van vrouwen binnen de Surinaamse gemeenschap.  Onder meer is van gedachten gewisseld over vrouwen die frequent geconfronteerd worden met fysiek en geestelijk geweld van hun partners en de velerlei oorzaken hiervan.

Volgens Jennifer Atmo (foto), voorzitter van de vrouwenbeweging, is er bij deze groep dikwijls sprake van onnodige schaamtegevoelens en angst.

“Veel van deze slachtoffers durven uit angst en schaamte hun problemen niet aan anderen te vertellen. Sommigen zoeken als uitweg de schuld bij zichzelf en hopen door gedragsaanpassingen dat het geweld ooit afneemt”, zegt Atmo.

Volgens haar raakt een groot percentage slachtoffers zo in een isolement en vervallen in eenzaamheid en depressiviteit. Ze is van oordeel dat mishandelingen nooit te vergoelijken zijn.

“Een man die geweld toepast en niet middels dialoog problemen oplost, is altijd fout. Vrouwen moeten op dit stuk beter worden geïnformeerd”.

BEKIJK OOK
Private sector Suriname en Guyana zet in op sterkere samenwerking

Tijdens het debat kwam ook naar voren dat een overgrote meerderheid Surinaamse vrouwen totaal financieel afhankelijk is van de partner. Dat brengt deze vrouwen in een zeer zwakke positie, waarbij er helemaal geen uitweg uit de misère lijkt te zijn. 

“Ons advies aan vrouwen is om er alles aan te doen minder afhankelijk te zijn van mannen en de eigen positie te versterken. Maak een goede opleiding, een goedbetaalde baan en eigen woonruimte tot een topprioriteit in het leven”.

“Wees niet financieel afhankelijk van een man en bespreek ernstige problemen met de huisarts of een vertrouwenspersoon! Zoek een uitweg en accepteer nooit geweld! Onderneem actie! “, aldus de vrouwenbeweging van de Geor Hering Foundation.