fbpx

“Vrouwen worden nog te slecht gehoord in de media”

Om de vijf jaar wordt in het kader van Global Media Monitoringsproject onderzoek gedaan naar gender gerelateerde onderwerpen in de media. In april 2015 is er in dat kader onderzoek geweest naar de zichtbaarheid van vrouwen in de media. Het resultaat van dit mondiaal Media Monitoring Project (GMMP) is op, 23 november 2015 vrijgegeven. Deze vertoont grote gelijkenissen met het resultaat van 2010. Hieruit blijkt dat ondanks het feit dat vrouwen wereldwijd, voor ongeveer 50% deel uitmaken van de wereldbevolking zij voor slechts 24% te horen, of te zien zijn in de krant, op de televisie en in het radio nieuws.

In 2015 is voor het eerst gekeken naar de zichtbaarheid van vrouwen in de digitale moderne media. De onzichtbaarheid van vrouwen in het traditioneel nieuws heeft haar doorslag in de digitale moderne media, waarbinnen vrouwen voor slechts 26% relatief zichtbaar zijn in het nieuws. De bovengenoemde resultaten zijn alarmerend omdat hiermee wordt weergegeven dat vrouwen in tegenstelling tot mannen minder ruimte krijgen om zich te laten horen in de media. Dit heeft diepgaande effecten op de maatschappelijke attitudes en versterkt de traditionele genderrollen.

OOK INTERESSANT
Drie buitenlandse vrouwen ontsnapt uit handen mensenhandelaars in Suriname

Om de media in Suriname te helpen de gap in de zichtbaarheid van mannen en vrouwen in de media te vernauwen betere resultaten te behalen bij GMMP 2020, is er een Gender Media Code ontwikkeld. Deze code bevat ook richtlijnen voor een evenwichtige presentatie van mannen en vrouwen in realtie tot: geloofwaardigheid en onpartijdigheid, taal, rapportage over seksueel geweld, reclames en etniciteit.

In de periode van 2 juli tot en met 15 augustus 2018 zal het GMMP-team Suriname media huizen benaderen of te wel interesseren om de in 2017 voorgestelde code op te nemen in hun beleid. Het bedrijf dat deze code het best heeft toegepast, komt in aanmerking voor Gender media award, welke op 31 augustus wordt uitgereikt.

Deze activiteit is onderdeel van het regionaal project :“Achieving Gender Equality: Influencing Media Houses Policies to include Gender Equity”, dat door “Women’s Media Watch” in Jamaica wordt gecoördineerd.