Vrouwen Westelijke polders Nickerie krijgen economische empowerment

In het district Nickerie zijn 33 vrouwen van de Westelijke polders getraind in plantvermeerderingstechnieken. Deze training is verzorgd door het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) Nickerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in het kader van haar genderbeleid. Dat gebeurde in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De deelnemers kregen tijdens de training ook informatie met betrekking tot gender en gendergerelateerde issues. De training diende als economische empowerment voor de vrouwen. Het is de bedoeling dat zij uiteindelijk in staat zullen zijn om uit hun achtergestelde positie te komen. De training moet hen mogelijkheden bieden dusdanige activiteiten te ontplooien, dat zij in een betere financiële situatie geraken.

In de Westelijke polders van Nickerie is er een tekort aan werkgelegenheid. Aan de training namen deel gepensioneerden, die zowel bloemen als groenten planten voor de verkoop, vrouwelijke fruit- en groentetelers, alsook vrouwen die planten als hobby hebben en er wat bij verdienen. Gelet op het feit dat de meeste participanten besloten hebben plantjes bij de trainer te kopen en om een evaluatiebijeenkomst vroegen, kan gesteld worden dat het doel van de training deels is bereikt.

“Deels, omdat er tijdens de training wat knelpunten waren. De huisvrouwen hadden moeite met de lestijden van 8 u tot 13 u en hadden geen opvang voor hun kinderen. Ook durven bepaalde vrouwen niet of kregen geen toestemming van hun echtgenoten”, zegt Nandenie Kapoerchan, BGA-medewerker in Nickerie.(GFC)

Overige berichten