Vrouwen in Suriname krijgen te veel kinderen, geef veel vaker de pil aan onverantwoordelijke moeders

GFC NIEUWSREDACTIE- Een ruim aantal vrouwen in Suriname krijgt te veel kinderen. Dat gebeurt bovendien al vanaf een te jonge leeftijd.

Het is voor de samenleving onwenselijk dat vrouwen met weinig toekomstperspectieven, voornamelijk ongeschoolden en laaggeschoolden, zoveel kinderen ter wereld brengen.

Om die reden zou er vaker het advies moeten worden gegeven om de prikpil als anticonceptievorm toe te dienen.

Dat is de mening van het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC).

Het VrouwenCollectief benadrukt dat veel jonge maar ook iets oudere moeders in Suriname niet eens in staat zijn om voor zichzelf te zorgen maar desondanks zich steeds laten bezwangeren.

Het komt ook vaker voor dat dit gebeurt door verschillende vaders.

“Het opvoeden van een kind kost zeker 20 jaar of langer heel veel geld. Maar ook energie, kennis en tijd. Te veel vrouwen gaan ervan uit dat het opvoeden heel eenvoudig is”.

“Het wordt voor een gezonde maatschappij niet op prijs gesteld om te veel kinderen van verschillende vaders te baren terwijl de goede zorg en opvoeding op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd. Het is zelfs zeer onverantwoord om onder die omstandigheden zwanger te raken”.

“Wij zouden het erg op prijs stellen indien de overheid veel meer voorlichting geeft over de prikpil en andere anticonceptiemiddelen. Met de prikpil 4 keer per jaar kunnen er een heleboel maatschappelijke problemen worden voorkomen”, aldus het VrouwenCollectief.

Foto ter illustratie: rawpixel.com

Overige berichten