Vrouwen in Noord "smeken" mishandelaars om direct te stoppen met vergiftigingspraktijken

GFC NIEUWS- Enkele zeer verontruste vrouwen die wonen in Tourtonne 5 en Maretraite 5 in het noorden van Paramaribo “smeken’  de overheid en hun mishandelaars om per direct een einde te maken aan de nu gaande vergiftigingspraktijken.

De 32- jarige Martha die woont in Maretraite 5 vertelt aan GFC Nieuws dat ze sinds haar jeugd problemen heeft met haar gezondheid. De vrouw heeft vaak last van ernstige ademhalingsproblemen die vaak een kwelling voor haar zijn. Ze “smeekt’ de overheid om acuut harde maatregelen te treffen tegen de mishandelaars die haar haast dagelijks vergiftigen. Ze wenst direct actie tegen allen die vuil en gras verbranden.

“Deze in mijn ogen criminelen die steeds vuil en gras verbranden, weten echt niet hoe schadelijk dit is voor een ieder. Ik weet niet of het domheid is of dat ze gewoon lak hebben aan anderen. Door de giftige stoffen die vrijkomen bij de verbrandingen worden mijn klachten terstond veel erger. Het is vreselijk. Ik smeek ook deze mishandelaars, in feite potentiële moordenaars, om te stoppen met het verbranden van hun vuil en grasvelden”, klinkt het emotioneel.

Ook Jennifer Atmo die woont in Tourtonne 5 weet er alles van.

“Het is ronduit crimineel dat er nog mensen zijn die vuil verbranden. Haast elke dag word ik geconfronteerd met het inademen van giftige stoffen die ontzettend slecht zijn voor de gezondheid. Ik kies niet hiervoor! Ik heb ook recht op schone lucht!”

“Het is in mijn ogen een criminele daad om vuil en gras te verbranden want je brengt moedwillig schade toe aan mijn gezondheid, die van mijn kinderen en anderen. De overheid zou dit zo snel mogelijk veel harder moeten aanpakken”, stelt ze voor. 

Al decennialang worden onschuldige burgers in Suriname die een gezonde leefstijl wensen geteisterd door het wangedrag van mensen die vuil en gras verbranden in de open lucht.

Ondanks honderden gerandomiseerde internationale wetenschappelijke  studies onomstotelijk hebben aangetoond dat er hierdoor sterk kankerverwekkende en andersoortige ziekmakende stoffen vrijkomen, is er nooit streng opgetreden tegen deze asocialen. De vrouwen zijn van oordeel dat personen die de gezondheid van anderen moedwillig schade toebrengen, volgens het Wetboek gekwalificeerd worden als mishandelaars, dus criminelen. 

WETBOEK: Onder “mishandeling” moet derhalve worden verstaan het opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn, het opzettelijk benadelen van de gezondheid alsmede – onder omstandigheden – het opzettelijk bij een ander teweegbrengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam, e.e.a. zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat.

Overige berichten