fbpx

“Vrouwen en Diabetes”

De maand november staat in het teken van de Wereld Diabetes Dag. Deze bewustwordingscampagne werd door de International Diabetes Federation (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van Diabetes over de hele wereld.

Diabetes neemt wereldwijd epidemische vormen aan, en ook in Suriname zien we een enorme groei van het probleem. Volgens de WHO is het aantal volwassenen met Diabetes sinds 1980 bijna verviervoudigd.

Met meer dan 422 miljoen diabeten en een voorspelling dat anno 2030 Diabetes de 7e belangrijkste oorzaak van overlijden zal zijn, wordt een somber beeld bevestigd. Factoren die hebben geleid tot deze dramatische stijging, zijn onder meer overgewicht en obesitas.

Feiten en cijfers over Diabetes in Suriname

Gegevens uit het Academisch Ziekenhuis (AZP) 2005-2008 tonen aan dat er 15 amputaties per jaar plaatsvinden bij patiënten met diabetes. Data van het AZP geven aan dat meer mannen dan vrouwen worden getroffen (60 vs. 40 procent).

Van de patiënten met amputaties was 35 procent in de leeftijdsgroep 60 – 70 jaar, gevolgd door 30 procent in de leeftijdsgroep 50-60 jaar en 15 procent in de leeftijdsgroep 40–50 jaar.

Gegevens over amputatie tonen aan dat 50 procent van de patiënten van Hindoestaanse afkomst is, gevolgd door 30 procent van Creoolse afkomst en 9 procent van Javaanse afkomst.

Veertig procent van de patiënten is afkomstig uit Paramaribo, 30 procent uit het district Wanica, 10 procent uit het district Saramacca en 6 procent uit Commewijne.

Volgens het NNC (Nationaal Nierdialyse Centrum) bedroeg de stijging van het aantal nierpatiënten in de afgelopen anderhalf jaar zo’n dertig procent.

De situatie is het ernstigst in het district Nickerie. Van de bijna vierhonderd dialysepatiënten in Suriname, wonen er ruim dertig in Nickerie. Vooral de Hindoestanen hebben de combinatie diabetes en hypertensie.

Van alle patiënten in Suriname heeft 30 procent diabetes, blijkt uit de dossiers. Een uitzonderlijk hoog percentage. Preventie is meer dan ooit noodzakelijk, ook vanwege de stijgende kosten van de medische zorg.

Leefgewoonte

Veel mensen met diabetes type 2 zijn te zwaar. En hoe meer overgewicht, hoe hoger het risico op hart- en vaatziekten. Vooral bij vetophoping in en rondom de buik is dit risico hoger. Als je veel buikvet hebt, kunnen bovendien de lichaamscellen minder gevoelig worden voor insuline. Buikvet hangt verder samen met een verhoogd cholesterolgehalte en een hoge bloeddruk.

Het gebruik van suiker, vet en zetmeel neemt schrikbarend toe in Suriname. Denk aan vettige snacks, hapjes en zoete dranken (sap, frisdrank). Fastfood wordt regelmatig of zelfs dagelijks genuttigd. Deze verschuiving in eetgewoonte gaat ook nog gepaard met een gebrek aan beweging. Deze trend zal ongetwijfeld leiden tot meer overgewicht bij Surinamers, met als gevolg meer chronische aandoeningen.

Women and Diabetes

Ieder jaar heeft de Wereld Diabetes Dag een thema. Het actuele thema voor dit jaar is ‘Women and Diabetes’.

Diabetes is een ongeneeslijke ziekte die bij onvoldoende of verkeerde behandeling kan leiden tot zeer ernstige complicaties of dodelijk kan zijn. 2 van de 5 vrouwen met diabetes is in de vruchtbare leeftijd.

OOK INTERESSANT
PAHO/WHO schenkt medische apparatuur en benodigdheden aan Volksgezondheid

Vrouwen met diabetes type 2, ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd, hebben een 10 keer groter risico op hart- en vaatziekten dan vrouwen die deze aandoening niet hebben. Onderzoek in een vroeg stadium is belangrijk voor vrouwen. Dat kan tevens complicaties gedurende de zwangerschap verminderen. Men is niet jong genoeg om zich te laten testen op diabetes.

Wereld Diabetesdag

Bij Constantin aan de Butaanstraat 4 in Tourtonne 5 kan men het hele jaar door dagelijks terecht voor GRATIS bloedsuikermetingen als ook het kosteloos meten van de bloeddruk. Voorts organiseert apotheek Karis aan de Indira Gandhiweg 186  ook dit jaar, in het kader van de Wereld Diabetesdag, op zaterdag 11 november 2017, in samenwerking met andere gezondheidspartners, een mini beurs. “Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan het dichter bij de gemeenschap brengen van de risico’s van de aandoening”.

Men kan zich laten informeren over Diabetes en het Bloedsuikergehalte, de Bloeddruk en de Body Mass Index laten bepalen. De bloedsuikermeting is geheel gratis. Elke bezoeker krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met de Freestyle producten voor het bepalen van het bloedsuikergehalte, kruiden en medicinale plantjes die diabetes kunnen helpen reguleren.

Professioneel team

Tegen een geringe vergoeding van SRD 10,= kan de bloeddruk gemeten worden en worden diverse producten, waaronder bloedsuikermeters en – strips, tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Ook kan men terecht voor onder andere een voetscreening en adviezen over goede mondhygiëne.

De optometrist  Syslen Tjon Atsoi is tot 09.00 uur beschikbaar voor oogscreening. De huidtherapeut Dominique Gajadien zal de huidaandoeningen, die gepaard gaan met diabetes belichten. Tevens is zij gespecialiseerd in oedeemtherapie (lymfedrainage = afvoeren van vochtophoping), zwachtelen en steunkousen opmeten).

Voor het prikken van de bloedsuiker en de bloeddrukmeting zijn twee diabetesverpleegkundigen aanwezig.

De tandverzorger Etienne Rosario adviseert onder andere over een goede mondhygiëne.

Om de bezoeker enthousiast te maken om vaker te bewegen, verzorgt Actiefysio onder leiding van Sharla Bhagwandin een ‘Shake It’ session, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te bewegen.
De gynaecoloog Malthy Sietaram is voor dit event bereid gevonden om advies te geven over onder andere zwangerschap en diabetes.

De huisarts Wikash Punwasi, is er op deze dag ook bij voor advies. Voor de voetscreening en advies over schoeisel, zal Caroline Donk, medisch pedicure, zorgen.

In het kader van de Wereld Diabetes Dag 2017 zal de Freestyle Optium glucosemeter gratis verstrekt worden onder de daarvoor bij Apotheek Karis aangegeven voorwaarden.

Eenieder is van harte welkom om op zaterdag 11 november tussen 8 uur en 11 uur een bezoek te brengen aan Apotheek Karis. Dit event staat tevens op de website van de IDF: https://www.idf.org/wdd-events/.(GFC)